null

THERMOS - system modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Międzynarodowy projekt „THERMOS – system modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej” otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 723636.

Lider projektu: Centre Sustainable Energy LBG (Wielka Brytania)

Pozostali partnerzy: Imperial College of Science Technology and Medicine (Wielka Brytania), Greater London Authority (Wielka Brytania), London Borough of Islington (Wielka Brytania), Creara Consultores SL (Hiszpania), Ajuntament de Granollers (Hiszpania), Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (Polska), Miasto Stołeczne Warszawa (Polska), Vides Investiciju Fonds Sia (Łotwa), Aalborg Universitet (Dania), Iclei European Secretariat GMBH (Niemcy), Municipality of Alba Iulia (Rumunia), Municipio de Cascais (Portugalia)

Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2021 (54 miesiące)

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 2,03 mln euro

Wartość projektu w m.st. Warszawie: 0,04 mln euro

Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 100% wydatków kwalifikowalnych

Jednostka realizująca w m.st. Warszawie: Biuro Infrastruktury

Strona internetowa: www.thermos-project.eu

Celem projektu było dostarczenie metod, danych i narzędzi do umożliwienia władzom i innym interesariuszom funkcjonującym w mieście planowania rozwoju systemów ciepłowniczych w sposób bardziej optymalny niż obecnie, wzmocnienie rozwoju nowych niskoemisyjnych systemów ciepłowniczych, a także umożliwienie efektywnej modernizacji obecnie funkcjonujących systemów.

W ramach projektu zaadresowano istniejące problemy poprzez:

  • opracowanie  map dostaw energii grzewczej i chłodniczej oraz zapotrzebowania na energię, o poziomie szczegółowości do adresu, w czterech miastach-pilotach (w tym w Warszawie), a następnie w czterech miastach replikujących;
  • ustanowienie standardowej metody opracowywania europejskich map energii o wysokiej rozdzielczości, uwzględniających szeroki zakres dodatkowych danych przestrzennych niezbędnych do planowania systemów energii cieplnej, oraz ich interakcji z systemami energii elektrycznej i transportowej;
  • zaprojektowanie i wdrożenie szybkich algorytmów modelowania i optymalizacji systemów termicznych, uwzględniających rzeczywiste koszty, korzyści i wydajność, oraz wypróbowanie ich w kontekście terytorialnym z uwzględnieniem kwestii optymalizacji systemów lokalnych.

W wyniku tych procesów powstała darmowa aplikacja THERMOS w licencji open source, która została przetestowana przez osiem miast uczestniczących w projekcie, Ambasadorów projektu i więcej niż 150 planistów systemów energetycznych z całego świata, którzy uczestniczyli w programach szkoleniowych THERMOS. Aplikacja jest utrzymywana w formie darmowego narzędzia online. W miastach-pilotach, w tym w Warszawie, narzędzie THERMOS zostało włączone do systemu planowania energetycznego.

Partnerzy projektu na mapie Europy
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Mapy ciepła w praktyce
Mapa dystrybucji ciepła w Berlinie
Przewody grzewcze przed instalacją
Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie