null

Tarcza dla pracowników i firm

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Po wideokonferencji w Radzie ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis oraz komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Nicolas Schmit powiedzieli:

Pandemia koronawirusowa stanowi bezprecedensowe wyzwanie w całej Unii Europejskiej i zakłóca nasze życie, społeczeństwa i gospodarkę. Priorytetem Komisji jest ochrona zdrowia naszych obywateli. Wykorzystujemy wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy, w celu skoordynowania reakcji na COVID-19, z uwzględnieniem wsparcia dla europejskich firm - zwłaszcza MŚP - oraz pracowników, celem ograniczenia bezrobocia i utraty dochodów.

Dokładnie wyjaśniliśmy, na czym polega Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa, która kieruje kwotę 37 mld euro do systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników i najsłabszych ogniw naszych gospodarek.

Znaczna część tej inicjatywy wykorzystuje Europejski Fundusz Społeczny do wsparcia systemów skróconego czasu pracy, zasiłków dla rodziców, którzy muszą opiekować się swoimi dziećmi i w związku z tym nie mogą pracować, oraz świadczeń dla szkoleniowców, których szkolenia zostały zawieszone. Fundusz może współfinansować rekrutację dodatkowych pracowników służby zdrowia oraz pozyskiwanie sprzętu medycznego.

Usłyszeliśmy od ministrów o ich staraniach na rzecz ochrony pracowników w tym bezprecedensowym okresie. Wyrażamy uznanie dla podejmowanych przez nich wysiłków i zachęcamy wszystkie organy krajowe i przedsiębiorstwa do ochrony osób najbardziej dotkniętych kryzysem.

Zachęcamy państwa członkowskie do ścisłej współpracy z partnerami społecznymi – związkami zawodowymi i stowarzyszeniami przedsiębiorców – którzy będą kluczowymi sojusznikami w radzeniu sobie ze społeczno-ekonomicznym wpływem wirusa.

Wymieniliśmy również poglądy na temat konieczności przyspieszenia tworzenia europejskiego systemu ubezpieczeń od bezrobocia. Taki system mógłby wesprzeć krajowe strategie mające na celu utrzymanie miejsc pracy i umiejętności, na przykład poprzez systemy skróconego czasu pracy lub ułatwianie przechodzenia bezrobotnych z jednej pracy do drugiej.

Składamy hołd wszystkim obywatelom europejskim pracującym bez wytchnienia na rzecz innych ludzi – pracownikom szpitali, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu, ale także tym, którzy pracują w supermarketach, doręczają pocztę czy oczyszczają nasze ulice. Zwróciliśmy się do rządów o dołożenie wszelkich starań, aby ich zdrowie i bezpieczeństwo były chronione na najwyższym możliwym poziomie.

Źródło: Komisja Europejska