null

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie poglądowe

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu FEM 2021-2027. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szczegółowy Opis Priorytetów to dokument opisujący wszystkie Priorytety i Działania będące obszarem wsparcia w ramach funduszy europejskich. W SZOP-ie znajdziemy m.in. limity dofinansowania, cele szczegółowe oraz zakresy wsparcia z UE. Kluczową informacją są zapisane typy projektów możliwych do realizacji w ramach poszczególnych naborów. Na jakich zasadach będzie realizowane wsparcie, kto może ubiegać się o dofinansowanie, ile wynosi poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie – to także wyczytamy w SZOP-ie.

 Cały dokument znajduje się na stronie:

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027