null

Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu: Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego

Beneficjent: Województwo Mazowieckie

Partnerzy: 29 jednostek samorządu terytorialnego – 29 powiatów województwa mazowieckiego, w tym Miasto Stołeczne Warszawa

Przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawy: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy

Wartość całkowita projektu: 14 230 000,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z funduszy UE: 14 230 000,00 PLN

Wartość projektu w części dla Miasta Stołecznego Warszawy: Maksymalnie do 195 490,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu w części dla Miasta Stołecznego Warszawy z funduszy UE: 195 490,00 PLN

Wartość wkładu Miasta Stołecznego Warszawy: 0,00 PLN

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Oś Priorytetowa XII „REACT-EU dla Mazowsza” dla Działania 12.2 „REACT-EU dla e-usług na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach zadania „Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), cyfryzacją Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa mazowieckiego”

Okres realizacji projektu w części dla Miasta Stołecznego Warszawy: do 30 czerwca 2023 r.

Podmiot, który realizuje projekt w części dla Miasta Stołecznego Warszawy: Skanserwis Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie; ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa; KRS: 0000805040, NIP: 5272395073, REGON: 015433635

Opis projektu:

Celami projektu są:

  1. budowa społeczeństwa informacyjnego przez uzyskanie scyfryzowanych, zmodernizowanych, zaktualizowanych i dostosowanych danych, które pozwolą na uzupełnienie łańcucha udostępnienia danych w postaci cyfrowej, z zakresu szerokiego spektrum otwartych danych w tym danych przestrzennych szczebla powiatowego;
  2. udostępnienie on-line przez jednostki samorządu terytorialnego zmodernizowanych, zaktualizowanych i dostosowanych zbiorów i baz danych przestrzennych szczebla powiatowego (BDOT500, GESUT, BDSOG) oraz scyfryzowanych dokumentów;
  3. udostępnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja, umożliwiającej dokonanie zgłoszenia o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku geodezyjnego lub zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia.

Cel, o którym mowa w pkt 3 zostanie zrealizowany przez Partnerów projektu, którzy mają techniczną możliwość publikacji usług na portalu usług elektronicznych Województwa Mazowieckiego „Wrota Mazowsza”, wynikającą z wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach Projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

Opis projektu w części dla Miasta Stołecznego Warszawy:

Na realizację projektu w części dla Miasta Stołecznego Warszawy 7 lutego 2023 r. zawarta została umowa ze Skanserwis Bis spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Województwo Mazowieckie dla wszystkich Partnerów.

Przedmiot umowy obejmuje cyfryzację Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego, w drodze skanowania dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków (części ewidencyjne operatów technicznych) dla obszaru Miasta Stołecznego Warszawy.

Dokumentacja, która podlegać będzie przetworzeniu do postaci cyfrowej, pochodzi z lat 1975-2013. Szacuje się, że w efekcie realizacji umowy, do postaci cyfrowej przekształconych zostanie:

  • około 569 354 stron formatu A4
  • około 20 000 stron formatu A3
  • około 3 200 stron formatu A2
  • około 1 200 stron formatu A1
  • około 4 000 stron formacie niestandardowym w przeliczeniu na format A4

– co w przeliczeniu na format A4 daje 635 754 stron dokumentów.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19