null

Staż w Komisji Europejskiej - aplikuj do 15 marca!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika ilustrująca treść artykułu

Dla kogo?

Niezbędne warunki aby aplikować na staż w Komisji Europejskiej:

  • ukończone minimum standardowe 3-letnie studia wyższe (co najmniej poziom EQF 6)
  • brak wcześniejszego doświadczenia zawodowego przekraczającego 6 tygodni w jakiejkolwiek instytucji, organie lub agencji , delegacji UE z posłami do Parlamentu Europejskiego (posłami do PE) lub rzecznikami generalnymi w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (EUCJ)
  • bardzo dobra znajomość dwóch języków urzędowych UE, z których jeden musi być językiem roboczym: angielski, francuski lub niemiecki na poziomie C1 lub C2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego a drugi na poziomie B2

Dodatkowo cenione jest:

  • odpowiednie doświadczenie zawodowe (min. 43 dni)
  • doświadczenie międzynarodowe (praca, studia, wolontariat, itp.)
  • motywacja
  • rzadkie dziedziny studiów
  • publikacje i artykuły naukowe

Program stażu jest otwarty dla wszystkich kwalifikujących się kandydatów, bez względu na ich obywatelstwo, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię lub przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 
Więcej na temat równych szans znajdziesz na tej stronie.

UWAGA! Nie ma ograniczenia wiekowego udziału w programie staży.

Gdzie odbywam staż?

Stażyści pracują w całej Komisji Europejskiej, jej służbach i agencjach, głównie w Brukseli, ale także w Luksemburgu i innych miejscach w całej Unii Europejskiej.

Ile trwa staż?

5 miesięcy. Aktualnie nabór odbywa się na staż trwający od 1 października 2024 do końca lutego 2025 roku.

Czy staż jest płatny?

Tak, co miesiąc otrzymasz grant w wysokości 1376,89 €Komisja zwraca też koszty podróży i ubezpieczenia.

Czy jest duża konkurencja?

Tak, przyjętych na staż zostaje jedynie 3% aplikujących osób. Ale pamiętaj, że i Ty możesz być wśród nich!

Jak aplikować?

Aplikacje składa się elektronicznie. Pierwszym krokiem jest utworzenie konta w systemie EU Login (serwis uwierzytelniający Komisji Europejskiej), a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego. Na tym etapie nie załącza się żadnych dokumentów. Kopie paszportu, dyplomów, kursów, certyfikatów językowych, dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i inne wymagane dokumenty przesyła się w drugim etapie selekcji. O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu osoby aplikujące są informowane 10-12 tygodni po zakończeniu okresu aplikacyjnego. Kolejnym etapem jest rejestracja kandydata w Wirtualnej Niebieskiej Księdze (Blue Book). Spośród ok. 2000 kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu wybranych zostanie ok. 650 stażystów. Niektórzy z nich po rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez telefon lub Skype’a.

Wszelkie informacje na temat stażu dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.