null

SONNET – Innowacja społeczna w transformacji energetycznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo projektu Sonnet

Całkowita wartość projektu: 0,2 mln zł        

Dofinansowanie ze środków europejskich: 0,2 mln zł       

  • zrównoważone zużycie energii

Opis: Projekt SONNET jest dofinansowany z programu ramowego Horizon 2020. Celem jego realizacji przez m.st. Warszawę, reprezentowane przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej jest wykreowania innowacji społecznych w sektorze efektywności energetycznej w ramach citylabu (eksperymentu miejskiego), przeprowadzonego w budynku wielorodzinnym, które wpłyną na mniejszą emisję CO2 (emitowanej z produkcji energii), poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię gospodarstw domowych.

W ramach projektu zakłada się rekomendowanie użytkownikom zmiany zachowań przekładających się na zużycie energii oraz ocenę wpływu stosowania instalacji OZE na koszty i zużycie energii części wspólnych budynku. Wypracowane w trakcie citylabu rozwiązania będą mogły być wykorzystane przez inne wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe, a także przez lokatorów budynków znajdujących się w zasobie miejskim.

Realizacja projektu poprzez wypracowanie innowacji społeczno-organizacyjnych, opierających się na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii jest zgodna z działaniami na rzecz nowoczesnej transformacji energetycznej, przyjaznej środowisku naturalnemu. Korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest możliwość sprawdzania wdrażania, obserwacji, zmiany, optymalizacji i ewaluacji działań (zachowań i nawyków) reprezentatywnej grupy mieszkańców, prowadzących do powstawania innowacji, a w rezultacie wdrożenie ich w zasobie komunalno-bytowym Miasta i/lub wykorzystanie ich w działaniach edukacyjno-informacyjnych na rzecz Mieszkańców.