null

Składanie wniosków DG REGIO

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W ramach działania pilotażowego Komisja Europejska przeznaczy 250 tys. euro na finansowanie działań oddolnych, aby wspierać innowacyjne pomysły i inicjatywy promujące zaangażowanie obywateli, proponowane w szczególności przez mniejsze i lokalne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

 

Celem działania będzie przetestowanie nowych podejść w zakresie zaangażowania obywateli oraz pobudzanie, promowanie i wspieranie zaangażowania obywateli w politykę spójności, aby skuteczniej wdrażać projekty oraz wywołać wśród obywateli większe poczucie odpowiedzialności za ich wyniki.

Zaproszenie do przedkładania pomysłów skierowane do organizacji zostanie otwarte w najbliższych tygodniach: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/