null

Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrażania Mobilności jako Usługi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu: Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrażania Mobilności-jako-Usługi (IP4MaaS) [ang. Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service (IP4MaaS)]

Beneficjent (ewentualnie Lider projektu i Partnerzy projektu): Liderem projektu jest UITP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego) a partnerami 26 podmiotów z następujących krajów: Włochy, Grecja, Hiszpania, Polska, Chorwacja, Czechy, Belgia, Słowacja. Jako partner w projekcie uczestniczy i Zarząd Transportu Miejskiego jako jednostka realizująca projekt z ramienia Urzędu m. st. Warszawy oraz Miejskie Zakłady Autobusowe i Tramwaje Warszawskie

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 2 507 081,25 €

Wartość całkowita projektu (m.st. Warszawa): 73 500 € 

Wkład m.st. Warszawy: 0 zł

Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 100%

Okres realizacji: Od 1 grudnia 2020 do 30 czerwca 2023

Opis projektu: Projekt IP4MaaS ma na celu przyspieszenie wdrażania mobilności jako usługi (MaaS) poprzez analizę i testowanie technologii opracowanych wcześniej w ramach Programu Innowacji 4 (IP4) Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail.

IP4MaaS opracowuje cyfrowy ekosystem podróży "od drzwi do drzwi" w ogólnoeuropejskim systemie transportowym opartym na kolei.

Głównym celem IP4MaaS jest zaprojektowanie, wykonanie, monitorowanie i ocena demonstracji IP4 Shift2Rail poprzez współpracę między projektami Shift2Rail Call for Members (CFM), dostawcami usług transportowych i użytkownikami.

IP4MaaS przeprowadził sześć demonstracji w całej Europie (Barcelona, Ateny, Warszawa, Osijek, Liberec i Padwa), testując technologie IP4 w różnych sytuacjach.

W ramach projektu IP4MaaS były tworzone tzw. „laboratoria mobilności”. Miały one służyć weryfikacji, czy wszystkie rozwiązania informatyczne są rzeczywiście skuteczne w zwiększaniu zadowolenia użytkownika i czy są one równie łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników bez względu na wiek, płeć i inne cechy. Przedsięwzięcie zakładało również zintegrowanie opracowanych rozwiązań informatycznych pomiędzy różnymi organizacjami transportowymi oraz sprawdzenie ich wydajności.

Rolą ZTM było uczestniczenie w „laboratorium mobilności”, które odbyło się w maju 2023 roku w Warszawie. ZTM został poproszony o przetestowanie, jak w warszawskich realiach sprawdzi się nowa aplikacja do planowania podróży Travel Companion (TC).