null

Sassoli: Europa pokazuje siłę solidarności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po przeprowadzeniu wideokonferencji z przywódcami grup politycznych w Parlamencie Europejskim przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli zwołał na 26 marca nadzwyczajną sesję plenarną w celu zatwierdzenia środków przeciwdziałających kryzysowi wywołanemu przez COVID-19. Będzie to pierwsza sesja plenarna, podczas której posłowie będą mogli skorzystać z systemu głosowania na odległość.
 
"Chcę wyrazić moje współczucie i solidarność ze wszystkimi cierpiącymi i tymi, którzy stracili bliskich". Chcę podkreślić mój podziw i wsparcie dla wszystkich tych, którzy są na pierwszej linii walki z pandemią.
"Europa zaczęła działać. W obliczu tej dramatycznej sytuacji, z obowiązkiem obrony życia, środków do życia i stabilności dla wszystkich, Unia Europejska podejmuje działania. Oczywiście, musieliśmy walczyć z narodowym egoizmem, ale teraz jest jasne, jak zamierzamy stawić czoła tej sytuacji kryzysowej.

"Decyzja EBC z ubiegłej nocy o udostępnieniu 750 mld euro stanowi uzupełnienie, zgodnie z wezwaniami Parlamentu, środków wyasygnowanych przez Komisję i przez państwa członkowskie oraz ewentualnych dodatkowych inicjatyw, takich jak mobilizacja kolejnych 500 mld euro z europejskiego mechanizmu stabilności, tzw. funduszu ratunkowego. Mówimy o interwencji, która w sumie wynosi blisko dwóch bilionów euro. Jest to największa demonstracja siły europejskiej solidarności, jaką kiedykolwiek widziano. Silniejsza nawet niż plan Marshalla, program, który pomógł nam odbudować się z ruin II wojny światowej.
 
"Pieniądze te pomogą nam ograniczyć skutki działania Covid-19 i wesprą badania mające na celu znalezienie skutecznej szczepionki". Zapewnią one wsparcie naszej gospodarce i naszemu modelowi ochrony socjalnej. Pozwoli to na ochronę miejsc pracy, pomoc przedsiębiorstwom i zapewni, że rodziny nie zostaną pozostawione same sobie w tych trudnych czasach.
"Na tym etapie dzięki interwencji dostarczone zostaną pieniądze potrzebne naszym placówkom medycznym, lekarzom i pracownikom, którzy z wielką pasją angażują się w ratowanie życia wielu osób. Unia nie może pozwolić nikomu pozostać samemu. Nikt z was nie pozostanie sam.
"Parlament Europejski również wykonuje i będzie nadal wykonywał swoje obowiązki. Byłem zdecydowany, by Parlament pozostał otwarty, ponieważ ten wirus nie może powstrzymać demokracji, ponieważ jesteśmy jedyną instytucją europejską wybraną przez obywateli i chcemy ich reprezentować i bronić.
"Z tego powodu postanowiłem zwołać nadzwyczajne posiedzenie plenarne w czwartek 26 marca w celu zatwierdzenia środków nadzwyczajnych przedstawionych przez Komisję Europejską. Będzie to pierwsza sesja plenarna, na której zostanie zastosowany system głosowania na odległość. W obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji musimy wykorzystać wszystkie dostępne nam środki.

"To trudny czas. Chcemy być blisko rodzin, które straciły bliskich, tych, którzy są chorzy i europejskich rodaków, którzy przeżywają moment wielkiego strachu. Musimy wykorzystać całą naszą energię i odwołać się do odpowiedzialności każdego z nas. Europa odniesie sukces tylko wtedy, gdy będziemy zjednoczeni, odważni i wspierający"

materiał video można obejrzeć tutaj: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200319IPR75330/sassoli-europa-pokazuje-sile-solidarnosci

Źródło: Parlament Europejski