null

Region Warszawski Stołeczny na 2 miejscu w UE pod kątem wskaźnika zatrudnienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wskaźnik zatrudnienia w UE w 2022 r. osiągnął swój historyczny najwyższy poziom 74,6%, jednak analiza danych regionalnych ujawnia znaczące różnice poniżej średniej Unii Europejskiej.

Najwyższy regionalny wskaźnik zatrudnienia wśród regionów NUTS 2 w 2022 r. odnotowano w fińskim archipelagu Wysp Alandzkich na poziomie 89,7%, a następnie w polskim Regionie Warszawskim Stołecznym (85,4%).

Ponad dwie piąte wszystkich regionów (102 z 242) miało wskaźnik zatrudnienia równy lub wyższy niż 78% – czyli docelowy poziom zatrudnienia UE na rok 2030. 

Więcej informacji w artykule na stronie Eurostat.

Mapa przedstawiająca Regionalne zróżnicowanie wskaźników zatrudnienia w UE - dane wskazane w artykule