null

Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy”, został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

Wartość projektu: 13 026 198,72 zł

Wkład m.st. Warszawy: 9 664 091,74 zł

Wartość dofinansowania: 3 364 160,00 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Przedmiotem projektu było zwiększenie dostępności e-usług w oświacie poprzez zakup sprzętu IT oraz oprogramowania dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.

Zmieniająca się technologia i metodyka pracy wymagają stałego doposażania warszawskich szkół. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w świadczeniu usług publicznych i zarządzaniu nimi. W ramach projektu zakupiono przenośny sprzęt komputerowy dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w 38 szkołach oraz oprogramowanie umożliwiające wprowadzenia w edukacji rozwiązań, które sprzyjają rozwojowi wykorzystania TIK i znajdą zastosowanie nie tylko w czasie pandemii. Dzięki zakupionemu oprogramowaniu stworzone zostało bezpieczne środowisko zapewniające podstawowe funkcje do prowadzenia lekcji zdalnych oraz nastąpił rozwój wykorzystania narzędzi IT w pracy szkół.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13 lipca 2022 r. w Warszawie.

Żółto-czerwono-niebieskie linie - logotyp ZIT