null

Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje dotyczące projektu:

Nazwa projektu: Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 12 611 003,00  PLN

Wartość wkładu miasta: 5 159 531,11  PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7 451 471,89  PLN

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny:

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Priorytet: VI  Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie: 6.1 Kultura

Okres realizacji: 2007-2011

Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była rozbudowa i adaptacja trzech zabytkowych budynków Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki. Projekt miał na celu poprawę konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Fort Sokolnickiego zlokalizowany jest w Warszawie, na lewym brzegu Wisły, w dzielnicy Żoliborz, na obszarze tzw. „Żoliborza Oficerskiego”, przy ul. Czarnieckiego 51. Fort położony jest na terenie parku im. St. Żeromskiego.

Fort tworzą trzy zabytkowe budynki: główny budynek Fortu, budynek prochowni północnej oraz budynek prochowni południowej. Ze względu na stan zachowania oraz w celu zapewnienia standardów użytkowych Fort musiał być poddany gruntownej konserwacji i modernizacji.

Działania realizowane w ramach projektu miały charakter kompleksowy. Obejmowały szeroki zakres modernizacji istniejącej infrastruktury, tj. prace ogólnobudowlane, instalacyjne, konserwatorskie oraz ziemne.

Celem głównym projektu jest zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, wzmocnienie jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz wzrost potencjału społeczno-kulturalnego Warszawy i Mazowsza poprzez przystosowanie zabytkowych obiektów powojskowych m.st. Warszawy na potrzeby placówki kultury.

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 10 października 2016 r.

Dodatkowe informacje:

Zdjęcia projektu są dostępne na stronie internetowej http://nowyfort.pl/nf/o-nas/