null

Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 30,19 mln zł
Wkład m.st. Warszawy: 12,98 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17,21 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast
Okres realizacji: 1.01.2007 – 31.12.2014 r. 
Jednostki realizujące projekt: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy, Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: m.st. Warszawa

Opis projektu: 
 

Celem projektu jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich poprzez rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, ożywienie społeczno- gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, także integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

I. Aspekt ochrony zabytków był realizowany poprzez wykonanie zadania:

1) „Remont i konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie”
Powyższe zadanie polegało na kompleksowym remoncie i konserwacji Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie – cennego i unikalnego zabytku narodowego zlokalizowanego w samym centrum stolicy Polski. Inwestycja dotyczyła obiektu będącego elementem historycznego Traktu Królewskiego, który wraz z zamkniętymi w obrębie muru obiektami Warszawskiej Starówki, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

II. Aspekt poprawy jakości przestrzeni publicznej był realizowany poprzez wykonanie następujących zadań:

2) „Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej”
Przedmiotem zadania była kompleksowa modernizacja ul. Białostockiej położonej na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. W latach 2000-2002 ze środków m.st. Warszawy dokonano przebudowy części ulicy na odcinku od ul.Targowej do ul.Markowskiej. W ramach aktualnego projektu zmodernizowano dalszą część ulicy o powierzchni 17370 m2 na odcinku od ul.Markowskiej do ul.Radzymińskiej.

3) „Modernizacja budynku przy ulicy Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy Teatrze Ochoty”.
Budynek przy ul. Reja 9, wraz z sąsiadującym Zieleńcem przy Teatrze Ochoty, znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków - Kolonii Lubeckiego sąsiadującej bezpośrednio z wpisanymi również do rejestru zabytków: Kolonią im. St. Staszica, Stacją Filtrów i Wodociągów i Zieleńcem Wielkopolski.
Modernizacja budynku teatru polegała na wyburzeniu/przebudowaniu współczesnych przybudówek oraz rozbudowie pierwotnej bryły budynku w sposób uzgodniony ze Stołecznym Konserwatorem zabytków, dla zachowania obecnych funkcji budynku i możliwości ich wzbogacenia o nową ofertę. Wykonano m.in.:
- rozbudowę budynku polegającą na stworzeniu m.in.: ogrodu zimowego, zaplecza magazynowego dla teatru oraz całorocznej kawiarenki
- budowę letniego mini amfiteatru
- budowę tarasu letniej kawiarni pełniącego jednocześnie funkcję widowni dla mini amfiteatru i letniej kawiarni.

III. Aspekt społeczno-kulturowy zostanie zrealizowany poprzez zadania:

4) „Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze”
Budynek zlokalizowany przy ul. Walerego Sławka na terenie Parku Achera nie był w ostatnich latach wykorzystywany na cele publiczne z powodu bardzo złego stanu technicznego. Przedmiotem modernizacji była całkowita jego przebudowa. W wyniku realizacji projektu powstał budynek parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Środkowa część budynku jest dwukondygnacyjna. W budynku mieści się dom dziennego pobytu dla emerytów i rencistów. Lokale użytkują też organizacje pozarządowe. Największa z sal przeznaczona jest do celów szkoleniowych i kulturalnych. Dokonana została również restauracja starej zieleni wokół obiektów kultury i w przestrzeni międzyblokowej.

5) "Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Centrum Złotego Wieku” w dzielnicy Rembertów
Zadanie dotyczyło rozbudowy i modernizacji budynku Domu Dziennego Pobytu znajdującego się w Dzielnicy Rembertów przy ul. Plutonowych 10. celem dostosowania istniejącego obiektu oraz jego otoczenia do potrzeb społecznych oraz zapewnienia standardów jakościowych obowiązujących w UE. Rozbudowę zaprojektowano z myślą o nawiązaniu do architektury budynku istniejącego.

Realizacja projektu umożliwiła rewitalizację wybranych obszarów problemowych m.st. Warszawy oraz przyczyniła się do wyrównania różnic w aspekcie społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. W miejsce zdegradowanego obszaru, objętego projektem powstanie infrastruktura pozwalająca na przyciągniecie mieszkańców w tym młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. starszych do inicjatyw, które będą działać integrująco, przeciw wykluczeniu społecznemu, kształcąco i resocjalizacyjnie.

W dniu 9 lipca 2012 roku umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno – kulturowym” podpisali Pan Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego: Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Park Achera, Źródło: Urząd Dzielnicy Ursus
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Park Achera, Źródło: Urząd Dzielnicy Ursus
ul. Białostocka, Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Północ
Dom Dziennego Pobytu Centrum Złotego Wieku, Źródło: Urząd Dzielnicy Rembertów
Teatr Ochoty, Źródło: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
Mury Obronne Starego Miasta, Źródło: Zarząd Terenów Publicznych