null

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 32 038 691,18 zł
Wartość dofinansowania: 15 492 611,85 zł
Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet: Priorytet 3. "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" 
Okres realizacji: październik 2008 - kwiecień 2012
Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta/Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Partnerzy: Miasto Bergen
 

Projekt renowacji i adaptacji na cele kulturalne staromiejskich piwnic Warszawy na obszarze wpisu na listę wpisu światowego dziedzictwa UNESCO miał na celu:
- renowację piwnic w obiektach w lokalizacjach: ul. Boleść 2, ul. Brzozowa 11/13, ul. Jezuicka 4, Rynek Starego Miasta 2 oraz Rynek Starego Miasta 28-42;
- adaptację na cele kulturalne restaurowanych pomieszczeń;
- utworzenie Centrum Interpretacji Zabytku (CIZ) ze stałą Wystawą Historii Odbudowy Starego Miasta oraz Punktem Informacji Turystycznej.
W wyniku realizacji projektu powstanie ścieżka turystyczna pod nazwą Szlakiem Kulturalnych Piwnic Starego Miasta, która ma przybliżyć zwiedzającym historię powstawania, zniszczenia i odbudowy Starówki, także umożliwić im poznanie jedynych, oryginalnych fragmentów historycznych murów. Renowacja i późniejsza adaptacja zakładała spójne łączenie elementów zabytkowych z elementami współczesnymi, wynikającymi z nadawanych restaurowanym pomieszczeniom nowych funkcji.
Obok korzyści wynikających ze wzbogacenia oferty kulturalnej i turystycznej stolicy, realizacja projektu przyczyniła się także do poprawy kondycji technicznej zabytkowych budynków. Beneficjentami ostatecznymi projektu są mieszkańcy stolicy – dorośli, młodzież i dzieci – korzystający z infrastruktury kulturalnej oraz turyści krajowi i zagraniczni zwiedzający stolicę.

Opis projektu:

Projekt „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” może przybliżyć stolicę do Europy poprzez ożywienie i uatrakcyjnienie obszaru, który jak pokazują statystyki jest głównym miejscem odwiedzin turystów krajowych i zagranicznych wizytujących miasto, tym samym przyczyniając się do rozwoju i promocji dziedzictwa kultury Mazowsza i Polski.

Projekt powstał jako odpowiedź na pojawiającą się możliwość poprawy oferty kulturalnej. Stanowi uzupełnienie oferty turystycznej na tym obszarze i jest dodatkowym elementem znajdującym się na szlaku kulturalnym Warszawy.

Realizacja projektu pozytywnie wpływa na gospodarkę lokalną oraz regionalną, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego w regionie i poprawy jego kondycji ekonomiczno-finansowej. Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem rozwoju regionu, wpływa na zwiększenie jego atrakcyjności dla turystów, pełni ważną rolę w określeniu tożsamości regionalnej mieszkańców i stanowi podstawę dla rozwoju turystyki kulturowej. Projekt poprzez rozwój sektora kultury, przyczynia się do wzrostu atrakcyjności regionu, oraz będzie miało pośredni wpływ na jego rozwój gospodarczy.

Projekt wpisuje się w rozwój turystyki kulturowej, poprzez udostępnienie dla zwiedzających (w tym również dla dzieci i osób niepełnosprawnych) ciekawych i przyjaznych obiektów kultury, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z unikatowością prezentowanej tematyki w skali kraju oraz położeniem na obszarze UNESCO, projekt ma zasięg ogólnopolski.


Ciekawostka o projekcie

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w piwnicach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (Rynek Starego Miasta 28-42) odkryto skarb srebrnych monet. Łącznie odnaleziono 1211 monet o łącznej wadze około 4 kilogramów, wykonanych ze srebra z domieszką miedzi. Najstarsze z nich pochodzą z lat 1663-1665 – Jana II Kazimierza, najmłodsze z roku 1702 – Augusta II Sasa. Poza tym występują monety Jana III Sobieskiego, króla Pruskiego Fryderyka Wilhelma i arcyksięcia Austrii Leopolda VI. Monety zostały umieszczone w płóciennym worku, który leżał w sąsiedztwie metalowego, silnie skorodowanego dzbana. Korozja, szkodliwa dla naczynia, okazała się wielce pomocna dla zachowania tkaniny woreczka z monetami. Skarb będzie stanowił cenny eksponat wystawy archeologicznej, planowanej w jednej z sal ekspozycyjnych remontowanych piwnic.

Umowa o dofinansowanie projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" została zawarta w dniu 12 grudnia 2008 roku w Warszawie pomiędzy m.st. Warszawą (reprezentowanym przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, p. Ewę Nekandę-Trepkę) a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Finansowego, p. Wojciecha A. Kwiatkowskiego).