null

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 34,04 mln zł
Wkład własny m.st. Warszawy: 18,55 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 15,49 mln zł
Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet: 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast
Okres realizacji: 10.2008 r. – 04.2012 r.
Jednostka realizująca projekt: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy/Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Numer złożonego wniosku: PL0236

 

Opis projektu (cel, zakres, efekty):

Celem projektu jest zmiana dotychczasowych funkcji i adaptacja podziemi wybranych budynków stołecznej Starówki na cele kulturalne oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Warszawy poprzez utworzenie nowego szlaku turystycznego w historycznej części miasta. Intencja utworzenia Szlaku Kulturalnych Piwnic Starego Miasta jest zainteresowanie publiczności szeroką aktywnością kulturalną podejmowaną w odnowionych piwnicach. Przedmiotowy projekt stanowi element kompleksowych przeobrażeń najatrakcyjniejszych przestrzeni publicznych miasta, ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.

 

Realizacja projektu obejmuje renowację piwnic w pięciu lokalizacjach: Boleść 2, Brzozowa 11/13, Jezuicka 4, Rynek Starego Miasta 2 oraz Rynek Starego Miasta 28-42 (tzw. strona Dekerta). Zaprojektowane renowacje i adaptacje związane są z obsługą imprez kulturalnych, prowadzonych w udostępnionych pomieszczeniach przez instytucje kulturalne miasta oraz umożliwieniem zwiedzania odrestaurowanych przestrzeni w ramach nowego szlaku turystycznego. Szlak prowadził będzie przez wszystkie wyremontowane obiekty, dając zwiedzającym możliwość poznania historii Starego Miasta w placówkach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, w tym Centrum Interpretacji Zabytków. Jednocześnie będzie możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, odbywających się w piwnicach kamienic Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK) oraz Staromiejskiego Domu Kultury (SDK), takich jak: slamy, noce poetów, przeglądy kabaretów, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie itp. Początkiem szlaku, udostępnionego wraz z oddaniem do użytku wyremontowanych i zaadaptowanych na cele kulturalne piwnic, będzie Centrum Interpretacji Zabytku (Brzozowa 11/13), gdzie zaplanowano punkt informacyjny, poprzez który odbywać się będzie dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących szlaku, z położeniem nacisku na wartości architektoniczne i kulturowe obiektów, materiałów informujących o aktualnych i programowanych wydarzeniach kulturalnych w obiektach objętych programem adaptacji piwnic oraz sprzedaż biletów wraz z rezerwacją miejsc na imprezy i wydarzenia kulturalne w adaptowanych piwnicach.

 

Poprzez swój kompleksowy charakter projekt odniesie pozytywny wpływ na rozwój turystyki w Warszawie, przyczyniając się równocześnie do poprawy bazy kulturalnej stolicy z uwzględnieniem możliwości rozwoju nowoczesnych form aktywności artystycznej  z użyciem zaawansowanych technik multimedialnych.

 

Więcej informacji: www.piwnice.um.warszawa.pl.