null

Redystrybucja miejsc po Brexicie

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Od 1 lutego Parlament Europejski będzie 705 posłów w porównaniu z 751 (maksimum dozwolone na mocy traktatów UE) przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE 31 stycznia 2020 roku.

Spośród 73 mandatów Wielkiej Brytanii w Parlamencie Europejskim 27 zostanie rozdzielonych między państwa członkowskie, a pozostałe 46 zostaną utrzymane w rezerwie na wypadek przyszłych rozszerzeń UE.

Kim są nowi posłowie

Wszyscy 27 eurodeputowani, którzy obejmą urząd 1 lutego 2020 roku, zostali wybrani w maju 2019 roku, w wyborach europejskich.

W zależności od przepisów krajowych, niektóre nazwiska już zostały potwierdzone, podczas gdy o innych wciąż brak oficjalnej informacji. Wszystkich obecnych posłów do PE można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, która zostanie wkrótce zaktualizowana.

Nowy podział mandatów: nikt nie traci

Przy redystrybucji miejsc żadne z państw UE nie traci posła, a niektóre z nich zyskują od jednego do pięciu miejsc, zgodnie ze zmianami demograficznymi, które w nich zaszły na przestrzeni lat.

Nowy podział uwzględnia wielkość populacji państw członkowskich, a także konieczność zapewnienia minimalnego poziomu reprezentacji obywateli europejskich mniejszym państwom.

Zasada „degresywnej proporcjonalności” oznacza, że mniejsze kraje mają mniej posłów do PE niż większe kraje, ale również, że posłowie z większego kraju reprezentują więcej osób niż posłowie z mniejszych krajów.

 

Kolejne kroki

Parlament będzie nadal wpływał na negocjacje UE-Wielka Brytania w sprawie przyszłych stosunków, a Brexit będzie miał również wpływ na skład komisji i delegacji międzyparlamentarnych. Aby dowiedzieć się więcej, możesz przeczytać naszą notę informacyjną

Źródło: Parlament Europejski