null

Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Warszawa (2009-2012)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wartość całkowita projektu:
2012 r. - 49 800 euro

Wartość dofinansowania z funduszy UE:
2012 r. - 24 800 euro

Źródło dofinansowania: Unia Europejska

Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2012

Jednostka realizująca projekt: Urząd m.st. Warszawy

Zadaniem Punktu jest udzielanie informacji, pobudzanie dyskusji na tematy związane z Unią Europejską, wskazywanie możliwości wykorzystywania środków z funduszy europejskich, a także organizowanie spotkań i konferencji w tym zakresie. Dzięki działalności Punktu mieszkańcy m.st. Warszawy otrzymują bezpośredni dostęp do informacji, porad oraz pomocnych wskazówek związanych z unijnym prawodawstwem, polityką oraz programami finansowanymi z budżetu Unii. Podstawowe usługi świadczone przez konsultantów Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT - Warszawa.

• Konsultacje i doradztwo - odpowiadanie na zapytania zadane z zakresu prawodawstwa europejskiego, funduszy europejskich oraz innych obszarów związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
• Organizacja bezpłatnych i ogólnodostępnych Europejskich Wykładów Otwartych –spotkań poświęconych Unii Europejskiej, których tematyka każdorazowo dostosowywana jest do aktualnej sytuacji, wydarzeń oraz sugestii uczestników.
• Prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów warszawskich szkół, podczas których konsultanci przekazują wiedzę na temat instytucji Unii Europejskiej.
• Organizacja warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność.
• Wydawanie Biuletynu Europejskiego, zawierającego aktualne informacje na temat Unii Europejskiej, konkursów i inicjatyw, skierowanych do organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Warszawy.
• Prowadzenie bazy danych, zawierającej informacje o projektach współfinansowanych z funduszy europejskich realizowanych w Warszawie.
• Bezpłatny dostęp do publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat Unii Europejskiej i jej funduszy, dla wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic.
• Udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach o charakterze europejskim, organizowanych na terenie m.st. Warszawy.