null

Przyszłe partnerstwo między UE a Zjednoczonym Królestwem: Komisja Europejska podejmuje pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zalecenie opiera się na istniejących wytycznych i konkluzjach Rady Europejskiej oraz na deklaracji politycznej uzgodnionej przez Unię Europejską i Zjednoczone Królestwo w październiku 2019 r.

Obejmuje ono kompleksową propozycję wytycznych negocjacyjnych określających zakres i warunki przyszłego partnerstwa, które Unia Europejska zamierza ustanowić ze Zjednoczonym Królestwem. Wytyczne te obejmują wszystkie obszary zainteresowania, w których wymagane są negocjacje, w tym współpracę handlową i gospodarczą, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i obronę, udział w programach Unii oraz inne obszary tematyczne współpracy. W rozdziale poświęconym zarządzaniu przedstawiono zarys ogólnych ram zarządzania obejmujących wszystkie obszary współpracy gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa.

Podobnie jak w przypadku negocjacji w sprawie Umowy o wystąpieniu, Komisja, jako negocjator Unii, zamierza kontynuować działania w ścisłej koordynacji z Radą i jej organami przygotowawczymi, jak również z Parlamentem Europejskim.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Teraz musimy zabrać się do pracy. Czasu jest niewiele. Będziemy negocjować w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, jednak do samego końca będziemy bronić interesów UE i naszych obywateli.

Michel Barnier, główny negocjator Komisji Europejskiej, stwierdził: Będziemy prowadzić negocjacje w dobrej wierze. Komisja będzie nadal ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą. Naszym zadaniem będzie ochrona i realizacja interesów naszych obywateli i naszej Unii, a jednocześnie będziemy dążyli do wypracowania rozwiązań, które uszanują decyzje Zjednoczonego Królestwa.

Co dalej?

Rada będzie musiała przyjąć projekt wytycznych negocjacyjnych. Będzie to formalne upoważnienie Komisji do rozpoczęcia negocjacji jako negocjator Unii.

Przebieg procedury

W dniu 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratomu).

Warunki wystąpienia określono w Umowie o wystąpieniu, która weszła w życie 1 lutego 2020 r. Przewiduje ona okres przejściowy, w trakcie którego prawo unijne ma nadal zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa co najmniej do 31 grudnia 2020 r., chyba że Wspólny Komitet ustanowiony na mocy Umowy o wystąpieniu przyjmie przed dniem 1 lipca 2020 r. jedną decyzję przedłużającą okres przejściowy o maksymalnie rok lub 2 lata.

W wytycznych z dnia 23 marca 2018 r. Rada Europejska potwierdziła, że Unia jest zdeterminowana, by w przyszłości utrzymywać jak najbliższe stosunki partnerskie ze Zjednoczonym Królestwem. Zgodnie z tymi wytycznymi takie partnerstwo powinno obejmować współpracę handlową i gospodarczą oraz inne obszary, w szczególności walkę z terroryzmem i przestępczością międzynarodową, oraz bezpieczeństwo, obronę i politykę zagraniczną.

Ramy tego przyszłego partnerstwa między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem określono w deklaracji politycznej.

Dzisiejsze zalecenie Komisji Europejskiej jest pierwszym krokiem w procesie negocjacji, gdyż Komisja zwróciła się do Rady o upoważnienie do formalnego rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem.

Dalsze informacje

 

Źródło: Komisja Europejska