null

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2”

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 66 763 258,79 zł

Wartość kwalifikowalna projektu: 47 427 065,93 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 54 171 258,08 zł

Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Priorytet III. Rozwój drogowej sieci TEN-T i transportu multimodalnego 

Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Okres realizacji: 26.02.2016 - 31.12.2020

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Opis projektu:

Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego (dł. 0,97 km) o zwiększonej przepustowości i nośności stanowiącego wraz z już wybudowamymi/przebudowanymi odcinkami dróg bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego Warszawy z międzynarodową siecią drogową TEN-T oraz z międzynarodową siecią lotniczą TEN-T. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, zapewniając powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T oraz wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.                                                                                                                                                                                                             

Projekt przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenia wpływu transportu na środowisko, zmniejszy zatłoczenie i ograniczenia przepustowości infrastruktury transportowej.

Dodatkowe informacje:

Zdjęcia projektu są dostępne na stronie internetowej www.zmid.waw.pl

W dniu 03.10.2017  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W dniu 25.07.2019 został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu.