null

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 60 605 278,81 zł

Wartość kwalifikowalna projektu: 52 378 192,67 zł

Wartość wkładu miasta: 8.411.949,23 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 44 521 463,76 zł

Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego,

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Okres realizacji: 01.01.2016 - 30.09.2020

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Opis projektu:

Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego (dł. 0,775 km) o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego wraz z już wybudowanymi/przebudowanymi odcinkami dróg bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego jakim jest miasto Warszawa z międzynarodowymi sieciami TEN-T: drogową i lotniczą. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, ponieważ zrealizuje wysokiej jakości powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T, oraz zapewni wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.

Inwestycja polega na:

- przebudowie ul. Marynarskiej na odc. od ul. Taśmowej do węzła Marynarska – Wołoska – Rzymowskiego w Warszawie w dzielnicy Mokotów,

- przebudowie istniejącej infrastruktury oraz wykonania urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

Dodatkowe informacje:

Zdjęcia projektu są dostępne na stronie internetowej www.zmid.waw.pl

W dniu 09.08.2016 podpisano Umowę o dofinansowanie projektu. W dniu 25.10.2018 został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu. W dniu 06.04.2020 został podpisany Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.