null

Projekt Rumourless Cities finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem projektu Rumourless Cities w Sieci Transferu URBACT finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

Projekt Rumourless Cities finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

 

 

Informacje dotyczące Projektu: 

 

 

Wartość całkowita Projektu (wszyscy partnerzy): 599.982,20 euro

 

Wartość dofinansowania Projektu (wszyscy partnerzy): 451.220,41 euro

 

Wartość projektu w m.st. Warszawie: 75.814,86 euro

 

Wartość dofinansowania w m.st. Warszawie: 53.070,40 euro

 

Poziom dofinansowania: 70 % wydatków kwalifikowalnych

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program Operacyjny: URBACT III

 

Okres realizacji:

Faza 1 4 kwietnia - 4 października 2018 (6 miesięcy)

Faza 2 4 grudnia 2018 – 4 grudnia 2020 (24 miesiące)

 

Beneficjent: Miasto st. Warszawa

 

Komórka merytoryczna i główny realizator projektu w obrębie m.st. Warszawy: Centrum Komunikacji Społecznej

 

 

 

Opis projektu:

Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem projektu Rumourless Cities w Sieci Transferu URBACT finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Więcej  o programie: https://urbact.eu/, https://urbact.eu/urbact-polska.

 

Sieć Transferu URBACT opiera się na wymianie wiedzy i doświadczenia poprzez wdrażanie
i adaptację dobrych praktyk przez miasta Europejskie. W ten sposób URBACT zachęca do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju. Sieć Rumourless Cities jest prowadzona przez miasto Amadora w Portugalii, które będzie dzielić się z innymi europejskimi miastami Dobrą Praktyką
pt. „Nie karmić plotek”.

 

Partnerzy:

Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg – Okręg administracyjny Hamburga - Altona (Niemcy), Gmina Mesyna (Włochy), Gmina Alba Iulia (Rumunia), Miasto Cardiff (Wielka Brytania)

 

Celem projektu jest wzmocnienie spójności i różnorodności społecznej poprzez przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom wobec grup marginalizowanych i narażonych na dyskryminację.
Projekt opiera się na strategii antypodowej opracowanej przez Daniela de Torres Barderi z Barcelony, która polega na planowaniu i wdrażaniu procesu wzmacniania postaw otwartości i tolerancji.

M.st. Warszawa realizuje kampanię składającej się z szeregu działań skierowanych do mieszkanek
i mieszkańców Warszawy mających na celu podnoszenie ich wiedzy na temat imigrantów, różnić kulturowych i stereotypów. Głównym rezultatem projektu będzie program informatyczny, skierowany do Warszawianek i Warszawiaków, który w atrakcyjnej będzie uczył kompetencji międzykulturowych.

 

Kluczową zasadą realizacji projektu jest partycypacja społeczna. W obrębie warszawy utworzono Lokalną Grupę Wsparcia Urbact (Urbact Local Group ULG), która jest zaangażowana w kreowanie pomysłów na działania w ramach projektu, ich realizację oraz ewaluację.
Grupa składa z przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych
i międzynarodowych, ośrodków naukowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych, zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

Dodatkowe informacje na temat Lokalnych Grup Wsparcia URBACT dostępne są w podręczniku https://urbact.eu/sites/default/files/the_urbact_local_support_group_toolkit-polish.pdf

 

Aby dowiedzieć się więcej o Sieci zachęcamy do obserwowania nas na  https://www.facebook.com/rumorlesscitiesnetwork/  i https://twitter.com/RumorlessCities?lang=en  lub subskrybuj Newsletter.

Załączniki: