null

BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z lotu ptaka na oczyszczalnię ścieków.

Tytuł oryginalny: „BEST – Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment”

Podstawowe informacje dotyczące projektu: Subsidy contract for the implementation of the project #R054 BEST of Interreg Baltic Sea Region

Źródło dofinansowania: Program Unii Europejskiej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lider:  City of Helsinki (Finlandia)

Pozostali partnerzy: 16 partnerów z instytucji samorządowych i instytucji związanych z oczyszczaniem ścieków z 5 krajów Basenu Morza Bałtyckiego z  (Finlandia, Łotwa, Estonia, Polska, Rosja)

Jednostki realizujące w ramach m.st. WarszawyBiuro Infrastruktury

Wartość całkowita (wszyscy EU partnerzy):  3 284 027,21 €

Wartość całkowita (m.st. Warszawa):  91 424,96 €

Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 85%

Okres realizacji: 25.05.2017 – 06.11.2020

Celem projektu była poprawa efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych odprowadzanych w obszarach zasięgu miejskich sieci kanalizacyjnych.

W ramach projektu zostały podjęte równoległe działania w ramach  poszczególnych  obszarów tematycznych:

  1. zdiagnozowanie sytuacji, czyli  przegląd sytuacji w Regionie Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa  krajowego regulującego zrzuty ścieków z przemysłu,  zidentyfikowanie głównych sektorów zanieczyszczających w każdym kraju i ich ewentualnego wpływu na procesy oczyszczania zachodzące w oczyszczalniach komunalnych;
  2. wzajemna, między partnerami, wymiana przykładów pozytywnych i negatywnych, prezentacja tzw. dobrych praktyk, ogólnie pojęta wymiana doświadczeń i wiedzy;
  3. inwestycje pilotażowe związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych. W sumie czterech partnerów projektu zainwestowało w nowe rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych, a ponadto trzech partnerów stworzyło i przetestowało pilotażowe urządzenia i metody usprawniające oczyszczanie ścieków i utylizację osadów.
  4. opracowanie zaleceń i wytycznych w zakresie usprawnienia zarządzania ściekami przemysłowymi. Celem opracowanych wytycznych  było udzielenie wskazówek organom ustawodawczym, organom wydającym pozwolenia i organom nadzorującym na różnych poziomach oraz przedsiębiorstwom wodociągowym, a także operatorom przemysłowym odprowadzającym ścieki przemysłowe do kanalizacji.

Miasto Warszawa, w porozumieniu z liderem projektu zleciło opracowanie ekspertyzy: „Charakterystyka systemu odprowadzania  i oczyszczania ścieków przemysłowych na obszarze objętym działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A.”  Ekspertyza została przetłumaczona na j. angielski i została wykorzystana w pracach projektowych przez innych partnerów. Jest dostępna w wersji polskiej i angielskiej na stronie projektu.

Miasto Warszawa , dzięki wykonanej ekspertyzie, ma w chwili obecnej aktualną wiedzę na temat gospodarowania ściekami przemysłowymi na terenie aglomeracji warszawskiej. Natomiast wytyczne projektowe zawierają wskazówki co do poprawy jakości zarządzania ściekami przemysłowymi w obszarach zdiagnozowanych przez ekspertyzę.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod następującym linkiem:  https://bestbalticproject.eu  

Pod linkiem dostępne są wszystkie dokumenty projektowe, większość prezentacji tematycznych oraz informacje ogólne dotyczące problematyki ścieków przemysłowych.