null

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, czyli ośrodek edukacyjnych innowacji na ostatniej prostej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie miejscem prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych. Połączy badania z zakresu edukacji, psychologii i socjologii oraz nowych technologii i nauk inżynieryjnych. Ich wyniki staną się punktem wyjścia do tworzenia prototypów i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji kluczowych w XXI wieku. Pracownia to trzy kondygnacje naziemne i jedna podziemna o łącznej powierzchni ok. 6000 m2. Koncepcję architektoniczną nowego budynku Centrum Nauki Kopernik opracowała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Unibep.

Obiekt jest już oddany do użytkowania i trwa jego wyposażanie. We wnętrzach pojawiły się meble, sprzęt laboratoryjny i mechatroniczny (m.in. mikroskopy, autoklawy, roboty), urządzenia warsztatowe, sprzęt IT, aparatura badawcza (do analizy zachowań, badania postaw wobec nauki, prowadzenia obserwacji). Wkrótce warsztaty zostaną wyposażone w specjalistyczne urządzenia (wycinarkę laserową, tokarki CNC, frezarkę). Do laboratoriów trafią drukarki 3D, a w przestrzeniach badawczych pojawi się zintegrowany system do obserwacji (Noldus) oraz oprogramowanie analiz statystycznych i automatycznego przetwarzania danych.

Łączny koszt budowy Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to ponad 82 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków m.st. Warszawy w kwocie ponad 27,5 mln zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie niemal 17 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny Centrum Nauki Kopernik i fundusze pozyskane od konsorcjantów oraz sponsorów.

Oficjalne otwarcie PPK już wiosną 2023!