null

Posłowie wzywają do ograniczenia pestycydów, aby chronić europejskie pszczoły

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

 

• Inicjatywa UE mająca chronić pszczoły, motyle i inne owady zapylające jest niewystarczająca

• Potrzebny jest program ukierunkowanych działań chroniących owady zapylające

• Wezwanie do ustanowienia obowiązkowych celów w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów

 

W rezolucji przyjętej w środę Parlament z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę UE dotyczącą owadów zapylających, ale podkreśla, że w obecnej formie nie chroni ona pszczół i innych owadów przed niektórymi z wielu przyczyn spadku ich liczebności, w tym przed intensywnym rolnictwem, pestycydami, zmianą klimatu, zmianą użytkowania gruntów, utratą siedlisk i gatunków inwazyjnych.

 

Jako że zapylacze są niezbędne dla różnorodności biologicznej, rolnictwa i reprodukcji wielu gatunków roślin, Posłowie wzywają Komisję do przedstawienia programu działań na pełną skalę, dysponującego wystarczającymi środkami.

 

Konieczne ograniczenie pestycydów

 

Aby pomóc w dalszym zmniejszaniu pozostałości pestycydów w siedliskach pszczół, ograniczenie stosowania pestycydów musi stać się kluczowym celem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), uważają posłowie.

 

Wzywają oni również do uwzględnienia obowiązkowych celów ograniczenia pestycydów na terenie UE, w zbliżającym się przeglądzie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

 

Wreszcie, Parlament domaga się przeznaczenia większych funduszy na badania przyczyn spadku liczby pszczół, aby chronić różnorodność gatunków owadów zapylających.

 

Informacje dodatkowe

 

W kwietniu 2018 roku, UE zgodziła się całkowicie zakazać stosowania imidachloprydu, klotianidyny i tiametoksamu, zwanych neonikotynoidami, na wolnym powietrzu. Kilka państw członkowskich zgłosiło jednak konieczność wyłączenia ich terytorium spod tego zakazu.

 

Po wystosowaniu przez Parlament i Radę wezwania do podjęcia działań mających na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających, 1 czerwca 2018 roku, Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających.

 

Według Komisji około 84 % gatunków roślin uprawnych i 78 % gatunków dzikich kwiatów w samej UE zależy, przynajmniej częściowo, od zapylania przez zwierzęta. Prawie 15 mld EUR rocznej produkcji rolnej w UE jest bezpośrednio zapylana przez owady.

Źródło: PE