null

Posłowie PE potępiają kryminalizację edukacji seksualnej w Polsce

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

• Parlament wzywa do odrzucenia ustawy

• Brak odpowiedniej edukacji seksualnej wystawia młodych ludzi na ryzyko

• Posłowie wzywają do zwiększenia funduszy dla organizacji społecznych zajmujących się edukacją seksualną

W tekście przyjętym 471 głosami do 128, przy 57 wstrzymujących się od głosu, posłowie krytykują projekt zmian w ustawie, które mają na celu uczynić przestępstwem edukację seksualną nieletnich w Polsce. Inicjatywa zmiany polskiej ustawy o przeciwdziałaniu pedofilii zagraża osobom zapewniającym edukację seksualną nieletnim pozbawieniem wolności do trzech lat, zaproponowano również podwyższenie tej kary do lat pięciu.

Parlament Europejski potępia zmiany, które spowodują dezinformację ludzi młodych oraz stygmatyzację i wykluczenie seksualności z programu edukacji. Posłowie wzywają polski sejm do nie przyjmowania zmian, którym towarzyszyły również niedawne próby ograniczania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do aborcji.

Chrońmy młodych ludzi przed nadużyciami poprzez lepszą edukację

 

W rezolucji zachęca się wszystkie państwa UE do zapewnienia wyczerpującej i odpowiedniej do wieku edukacji seksualnej w szkołach. Posłowie podkreślają, że brak informacji o seksie i seksualności zagraża bezpieczeństwu i dobrostanowi młodych ludzi oraz czyni ich bardziej podatnymi na wykorzystywanie seksualne, nadużycia i przemoc, w tym molestowanie w Internecie.

 

Uczenie młodych ludzi o równości płci, wyrażaniu zgody oraz wzajemnym szacunku może być pomocne w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią, homofobii, transfobii oraz przemocy na tle seksualnym.

 

Uznając istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego w zapewnianiu edukacji seksualnej, posłowie wzywają do odpowiedniego finansowania organizacji społecznych na szczeblu UE, w ramach programu "Prawa i wartości" na lata 2021-2027 lub innych projektów pilotażowych UE. Posłowie zwrócili się także do Rady o wzięcie pod uwagę niniejszego projektu ustawy podczas dyskusji na temat Artykułu 7 (1).

Źródło: PE