null

Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu: Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 56 857 392,51 PLN

Wartość wkładu miasta: 25 997 547,27 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 30 859 845,24 PLN

Źródła finansowania: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś Priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Okres realizacji: 20.11.2014r. – 31.12.2023r.

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Opis projektu: Projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul.  Gandhi i Lazurowej” obejmuje dwa zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi bezpośrednie połączenie zjazdów z dróg ekspresowych z istniejącą infrastrukturą drogową tj.

 

  1. Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Lazurowej (Nowo-Lazurowej) na odc. Górczewska – Al. Obrońców Grodna (inwestycja w trakcie realizacji), o długości: 468m.

Fragment ten stanowi część węzła drogowego z trasą S8.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

  • budowę drugiej jezdni oraz wymianę konstrukcji jezdni istniejącej wraz z budową chodników i dróg dla rowerów;
  • skrzyżowania ul. Lazurowej z ul. Narwik z sygnalizacją świetlną,
  • przebudowę i budowę odwodnienia oraz oświetlenia,
  1. Budowa ul. Gandhi na odcinku ul. Pileckiego – ul. Płaskowickiej w Warszawie do Trasy S2 do granicy rozwiązań GDDKiA (inwestycja zakończona)

Powyższa inwestycja została zakończona w roku 2019.

Aktualnie (po zakończeniu inwestycji) odcinek o długości 519m połączony jest z ul. Płaskowickiej łączącą się z drogą ekspresową S2, a także z ul. Pileckiego.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące prace:

  • budowa dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz budowa chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,
  • wzdłuż ul. Gandhi powstały miejsca postojowe oraz przystanki komunikacji publicznej,
  • wybudowane zostały skrzyżowania z ul. Pustułeczki i Alternatywy, Polskie Drogi, Pileckiego.