null

Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 4 664 134,03 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 918 950,92 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Okres realizacji: 2008 - 2011
Jednostka realizująca projekt: Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia i sprzętu niezbędnego do uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Szpitalu Wolskim w Warszawie w gruntownie przebudowanych i zmodernizowanych pomieszczeniach dotychczasowej Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii Ogólnej w Trybie Jednodniowym w Pawilonie nr 8 w takich Obszarach jak:

 • obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć
 • obszar konsultacyjny
 • obszar resuscytacyjno- zabiegowy
 • obszar terapii natychmiastowej
 • obszar obserwacyjny
 • obszar wstępnej intensywnej terapii
 • obszar zaplecza administracyjno- gospodarczego
 • obszar laboratoryjno- diagnostyczny
 • obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

 

Realizacja niniejszego projektu pozwoliła na zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach udzielania pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego umożliwiając:

 • natychmiastowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie z wymaganiami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • radykalną poprawę w zakresie szybkiej diagnostyki i krótkoterminowej obserwacji pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjentów zgłoszonych do Szpitala,
 • zmniejszenie śmiertelności w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w tzw. okresie wczesnoszpitalnym i zmniejszenie liczby „zgonów do uniknięcia”, zwłaszcza  w zakresie chorób układu krążenia (ostre niewydolności wieńcowe, udary mózgu),
 • redukcję czasu oczekiwania na świadczenia medyczne dzięki nowoczesnemu wyposażeniu diagnostycznemu, dostępnemu dotychczas tylko na oddziałach,
 • wzrost dostępności specjalistycznych usług medycznych dla ludności Warszawy, w  szczególności Woli, Bemowa, częściowo Śródmieścia i gmin podwarszawskich,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego u mieszkańców z obszaru działania Szpitala, zwłaszcza w zakresie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego

Szacuje się, że SOR Szpitala Wolskiego obsługiwać będzie populację ok. 300-350 tysięcy mieszkańców i w okresie rocznym będzie udzielać pomocy ok. 40 tys. pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.Umowa o dofinansowanie projektu "Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie" została podpisana dnia 31 marca 2011 roku przez Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Pana Leszka Sikorskiego oraz Zastępcę Dyrektora Biura Funduszy Europejskich, Pana Macieja Fijałkowskiego.