null

Parlament zatwierdza umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji UE- Wietnam

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Umowa o wolnym handlu UE-Wietnam stopniowo zlikwiduje prawie wszystkie cła

Porozumienie zawiera wiążące przepisy dotyczące klimatu, prawa pracy i praw człowieka

Zbliżenie UE do handlu międzyregionalnego z Azją Południowo-Wschodnią

Posłowie do PE wyrazili zgodę na umowę o wolnym handlu 401 głosami do 192 przy 40 wstrzymujących się od głosu. "Najbardziej nowoczesna, kompleksowa i ambitna umowa, jaką kiedykolwiek zawarto między UE a krajem rozwijającym się", przyczyni się do ustanowienia wysokich standardów w regionie i może doprowadzić do zawarcia w przyszłości międzyregionalnej umowy o handlu i inwestycjach stwierdzono w załączonej rezolucji Parlamentu przyjętej 416 głosami do 187, przy 44 wstrzymujących się. Umowa ta jest "silnym sygnałem na rzecz wolnego, sprawiedliwego i wzajemnego handlu w czasach rosnących tendencji protekcjonistycznych i poważnych wyzwań dla wielostronnego handlu opartego na zasadach" podkreślili posłowie.

 

Znikną prawie wszystkie opłaty celne

W ciągu najbliższych dziesięciu lat umowa zniesie praktycznie wszystkie cła między obiema stronami, w tym na główne produkty eksportowane z Europy do Wietnamu: maszyny, samochody i chemikalia. Rozciąga się ona na usługi takie jak bankowość, transport morski i poczta, do których przedsiębiorstwa z UE będą miały lepszy dostęp. Przedsiębiorstwa będą mogły również składać oferty w przetargach publicznych ogłaszanych przez rząd wietnamski oraz kilka miast, w tym Hanoi. Umowa zabezpiecza również 169 typowo europejskich produktów.

 

Ponadto umowa jest instrumentem służącym ochronie środowiska i utrzymaniu postępu społecznego w Wietnamie, w tym praw pracowniczych. Zobowiązuje ona Wietnam do stosowania umowy paryskiej. Wietnam zobowiązał się ratyfikować dwa projekty ustaw, zgodnie z wnioskiem Parlamentu, jeden dotyczący zniesienia pracy przymusowej, a drugi dotyczący wolności zrzeszania się, odpowiednio do roku 2020 i 2023.

Porozumienie handlowe może zostać zawieszone w przypadku naruszenia praw człowieka.

 

Sprawdź szczegóły umowy.

 

Rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami a państwem

W osobnym głosowaniu Parlament zatwierdził 407 głosami do 188, przy 53 wstrzymujących się, umowę o ochronie inwestycji przewidującą system sądów inwestycyjnych z niezależnymi sędziami do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem. Towarzysząca rezolucja została przyjęta 406 głosami do 184, przy 58 wstrzymujących się od głosu.

Sprawozdawca Geert Bourgeois (ECR, BE) powiedział: "Nowoczesne umowy, które właśnie zostały przyjęte, stanowią niepowtarzalną okazję do realizacji celu UE, jakim jest zdobycie pozycji podmiotu geopolitycznego broniącego wielostronnego handlu, odrzucającego protekcjonizm i podnoszącego standardy pracy, ochrony środowiska i praw człowieka na całym świecie. Umowy te przyczynią się do zwiększenia dobrobytu, stworzenia nowych i lepiej płatnych miejsc pracy, obniżenia kosztów dla dużych i małych przedsiębiorstw oraz zapewnią im lepszy dostęp do nowych rynków”.

 

Kolejne kroki

Gdy Rada formalnie zawrze umowę handlową, a strony powiadomią się wzajemnie o zamknięciu swoich procedur, może ona wejść w życie. Aby umowa o ochronie inwestycji weszła w życie, parlamenty państw członkowskich UE muszą ją najpierw ratyfikować.

 

Informacje dodatkowe

Wietnam jest drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) po Singapurze, z obrotem towarowym wartym €47,6 mld rocznie i €3,6 mld w zakresie usług. Eksport UE do tego kraju rośnie o 5-7 % rocznie, jednak deficyt handlowy UE z Wietnamem w 2018 roku wyniósł €27 mld.

 

UE importuje z Wietnamu przede wszystkim sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty żywnościowe. UE eksportuje do Wietnamu głównie takie towary, jak maszyny i urządzenia transportowe, chemikalia i produkty rolne.

Źródło: Parlament Europejski