null

Parlament Europejski sprzeciwia się wykorzystaniu ołowiu w PCW

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Potrzeba wyeliminowania ołowiu w wyrobach z PCW, bez odstępstw dla PCW pochodzącego z recyklingu

Wniosek Komisji niezgodny z rozporządzeniem REACH

Komisja zaproponowała zmianę zasad dotyczących stężenia ołowiu w PCW. Zasadniczo 0,1 % ołowiu byłoby tolerowane w PCW, ale wyższe progi byłyby dozwolone w przypadku PCW pochodzącego z recyklingu (2 % w przypadku PCW sztywnego i 1 % w przypadku PCW elastycznego/miękkiego).

Przy 394 głosach do 241 i 13 wstrzymujących się, posłowie w środę odrzucili wniosek Komisji.

Posłowie uważają, że wniosek jest sprzeczny z główną zasadą rozporządzenia REACH, którą jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Przypominają, że ołów jest substancją toksyczną, która może mieć poważny wpływ na zdrowie, w tym nieodwracalne szkody neurologiczne, nawet w małych dawkach. Uważają oni, że poziomy zaproponowane przez Komisję nie odpowiadają "bezpiecznym poziomom" i podkreślają, że dostępne są rozwiązania alternatywne.

 

Kolejne kroki

Sprzeciw Parlamentu oznacza, że projekt nie może zostać przyjęty przez Komisję Europejską. Komisja może przedłożyć zmieniony projekt lub przedstawić nowy.

 

Kontekst

Parlament od dawna stoi na stanowisku, że recykling PCW nie może utrwalać problemu metali ciężkich. Europejscy producenci zaczęli wycofywać ołów z PCW w 2015 roku, w związku z dobrowolnym zobowiązaniem przemysłu PCW w UE, część ołowiu jest nadal obecna w importowanym PCW.

Źródło: Parlament Europejski