null

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP), został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Tytuł projektu: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap V (Jeziorki PKP)

Wartość projektu: 9 069 478,72 zł

Wkład m.st. Warszawy:  5 651 106,67 zł

Wartość dofinansowania: 3 418 372,05 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

Głównym celem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap V  (Jeziorki PKP) to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, które umożliwiło rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Parking naziemny na 135 samochodów osobowych (w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz na 40 miejsc postojowych dla rowerów powstał w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Jeziorki, w rejonie ul. Karczunkowskiej. Nowy parking umożliwia podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej, zapewniając możliwość dostępu do trzech różnych środków transportu publicznego – pociągu, autobusu i roweru publicznego, przede wszystkim dla mieszkańców części dzielnicy Ursynów oraz gmin Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Tarczyn, Prażmów, Lesznowola. Parking poprawił również obsługę południowej części Warszawy, w kontekście istniejącego połączenia kolejowego na linii Piaseczno – Legionowo.

Na terenie parkingu można skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych co pozwala na skorzystanie z różnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku. Ponadto, obiekt wykorzystuje odnawialne źródła energii oraz ma w pełni dostosowaną infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź przekładają się na zwiększenie wydajności układu transportowego, w tym przede wszystkim popularyzację transportu zbiorowego, dzięki czemu skraca się czas dojazdu do Warszawy z poszczególnych lokalizacji – zarówno wewnątrz WOF jak i całego obszaru Mazowsza. Budowa parkingu przyczyniła się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, drgań i hałasu oraz zmniejszenia zatłoczenia w Warszawie poprzez ograniczenie podróży samochodami osobowymi. Zrealizowane działanie poprawiły więc płynność ruchu i ograniczają negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 18.12.2019 r.