null

ONE BSR - branding i tożsamość Regionu Morza Bałtyckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja Europejska przyznała 3 mln Euro dofinansowania z funduszy unijnych dla projektu ONE BSR, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Miasto st. Warszawa będzie jednym z 18 partnerów projektu, uczestnicząc w realizacji zadań w komponencie turystyka i marka Regionu Morza Bałtyckiego (BSR).

Informacje o projekcie:

ONE BSR - branding i tożsamość Regionu Morza Bałtyckiego

 

Czas trwania projektu: 30.09.2012-30.09.2014

Wartość całkowita projektu: 3 mln €

Wartość dofinansowania dla działań m.st. Warszawy: 130,220.00  €

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Priorytet 4- atrakcyjność i konkurencyjność miast i regionów

Jednostki realizujące projekt: Biuro Promocji Miasta , Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Stołeczne Biuro Turystyki

Partnerzy projektu :

-     Miasto Helsinki

-          Culminatum Innovation

-          Baltic Development Forum

-          Greater Helsinki Promotion

-          Svenska Institutet

-          Hamburg Tourismus GmbH

-          ARS Baltica

-          Riga City Council

-          Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

-          City of Stockholm

-          University of Helsinki

-          Praxis Center for Policy Studies

-          ScanBalt

-          Vidzeme University of Applied Sciences

-          Business Support and Credit Management Foundation

-          Forum Virium Helsinki

 

Projekt jest koordynowany przez Miasto Helsinki.

 

Opis projektu                                                                                                                           

Przedstawiciele Sieci Metropolii Morza Bałtyckiego BaltMet  www.baltmet.org, zgodnie oświadczyli ” podjęcie wspólnych działań marketingowych przez główne miasta/metropolie bałtyckie jest niezbędne dla osiągnięcia większych korzyści promocyjnych, wizerunkowych i ekonomicznych dla całego Regionu Morza Bałtyckiego”.

 

UE przez lata wspierała wszelkie inicjatywy i projekty międzynarodowe, których celem była promocja i wzrost konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego. Jednym z nich był projekt  BaltMet Promo  www.baltmetpromo.net,  realizowany w latach 2009-2011 przez m.st. Warszawę.

Projekt  został uznany za pilotażowy w zakresie wypracowania wspólnych dla 11 metropolii bałtyckich narzędzi promocji Regionu, tj. wspólnych produktów promocyjnych w sektorze turystyki, inwestycji i produkcji filmowej.

Celem  II fazy projektu pn. ONE BSR jest budowanie marki Regionu Morza Bałtyckiego poprzez wspólną identyfikację elementów tożsamości regionu oraz zwiększenie świadomości marki na rynkach światowych.

 

Projekt ONE BSR zakłada w szczególności:

wspólną promocję Regionu Morza Bałtyckiego w sektorze turystycznym, inwestycyjnym
i talent;
wykreowanie wspólnych narzędzi/produktów promocyjnych Regionu Morza Bałtyckiego
w ww. sektorach;
promocję potencjału turystycznego Regionu Morza Bałtyckiego na nowych rynkach światowych tj. w Japonii i USA;
intensyfikację działań dla pozyskania międzynarodowych „talentów” do biznesu;
rozwój inicjatywy ” Agencje Promocji Inwestycyjnej w Regionie Morza Bałtyckiego”;
rozwój internetowej platformy NewsWave, jako narzędzia do kreowania tożsamości marki;
promocję „dobrych praktyk” w zakresie brandingu miast/metropolii z Regionu Morza Bałtyckiego;
włączenie mediów społecznościowych w proces komunikowania i budowania dialogu
na temat tożsamości marki w regionie.

Kontakt:

Katarzyna Tokarska, koordynator projektu

Tel. 22 443 31 97, e-mail ext.ktokarska@um.warszawa.pl

 
 http://www.hel.fi/hel2/onebsr/branding.html

Załączniki: