null

Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt był realizowany w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 12 440 758,71 zł

Wkład m.st. Warszawy: 7 505 696,46 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 4 935 062,25 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy, Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

Celem ww. projektu było zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających m.st. Warszawę poprzez modernizację i wdrożenie nowej oferty edukacyjno-kulturalnej w zabytkowej willi przy ulicy Siarczanej 6 na terenie Dzielnicy Targówek  oraz w  siedzibie biblioteki Dzielnicy Włochy w  Pałacu Koelichenów.

W ramach pierwszego zdania zabytkowa willa przy ul. Siarczanej 6, została poddana kompleksowej renowacji i rozbudowie. Budynek został zabezpieczony przed dalszą degradacją m.in. poprzez przeprowadzenie zewnętrznych prac budowlanych. Ponadto wykonano roboty wykończeniowe oraz instalacyjne, a sam obiekt został rozbudowany. Dzięki ww. działaniom willa została zaadaptowana na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, które stanowi nowoczesną przestrzeń edukacyjno-kulturalną, dającą szerokie możliwości rozwoju dla różnorodnych grup odbiorców. Nowatorskie podejście do koncepcji miejsca tj. modelu współkreacji oferty przez mieszkańców i turystów zapewnia optymalne wykorzystanie CKiAL. W ramach projektu został również zagospodarowany zabytkowy park przy willi.

W ramach kolejnego zadania działaniom remontowym i termomodernizacyjnym został poddany zabytkowy Pałac Koelichenów, co zapobiegło degradacji obiektu i stworzyło podstawy do zwiększania powierzchni wykorzystywanej na cele kulturalne. Przy współpracy z lokalnymi organizacjami sektora pozarządowego powstało Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy – nowoczesne miejsce spotkań z lokalną historią. Pomieszczenie dedykowane Archiwum zostało zaprojektowane zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego i wyposażone w urządzenia stylizowane na lata 20-te XX wieku. Znajduje się tu ekspozycja pamiątek o wartości historycznej, a część dóbr kultury została zdigitalizowana. Zakupiono również sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcjami wzroku. W wyremontowanej bibliotece organizowane są np. spotkania historyczne, gry miejskie, warsztaty dla szkół.