null

Nowe mobilne laboratorium do kontroli jakości powietrza w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Laboratorium do pomiaru zanieczyszczeń powietrza wewnątrz samochodu straży miejskiej

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich Warszawa zyska nowe mobilne laboratorium do kontroli jakości powietrza. Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy otrzyma dodatkowy sprzęt, który zostanie dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy" do dofinansowania. Wartość wkładu unijnego wyniesie 50% wartości całej inwestycji, czyli 418 860,00 zł.

Projekt realizujemy, aby poprawić jakość powietrza w mieście, zredukować zanieczyszczenia a także łagodzić zmiany klimatu.

W ramach projektu zaplanowano zakup mobilnego laboratorium z napędem elektrycznym wraz z pełnym wyposażeniem potrzebnym do badania jakości powietrza oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Z projektu skorzystają funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy będą używać zakupiony sprzęt w ramach swojej działalności z zakresu ochrony środowiska. Docelowo z efektów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy miasta oraz osoby przyjeżdżające do Warszawy. Dodatkowo warszawiacy poszerzą swoją wiedzę w zakresie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Efektem projektu będzie poprawa jakości powietrza na terenie miasta dzięki skuteczniejszej kontroli i eliminacji źródeł zanieczyszczeń oraz edukacji mieszkańców.