null

New European Bauhaus Prizes 2023 – nabór otwarty!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

6 grudnia br. Komisja Europejska otworzyła nabór zgłoszeń do New European Bauhaus Prizes 2023. Po udanych dwóch ostatnich edycjach, w których wpłynęło ponad 3000 zgłoszeń ze wszystkich państw członkowskich UE, czas na wyłonienie kolejnych 15 wzorowych inicjatyw łączących zrównoważony rozwój, estetykę i integrację – trzy podstawowe wartości Nowego Europejskiego Bauhausu.

 

 

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach tematycznych (szczegółowy opis znajduje się w Przewodniku dla Wnioskodawców):

  • powrót do natury
  • odzyskanie poczucia przynależności
  • nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują 
  • potrzeba zapewnienia w ekosystemach przemysłowych długoterminowego myślenia w kategoriach cyklu życia produktu

Każda z tych czterech kategorii obejmuje trzy równoległe konkurencje konkursu:

•  A: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” – konkurencja ukierunkowana na już opracowane i ukończone projekty, w których uzyskano wyraźne, pozytywne rezultaty,

• B: „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – konkurencja ta będzie poświęcona koncepcjom zgłoszonym przez utalentowanych młodych twórców w wieku do 30. roku życia. Zgłaszane koncepcje mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju, począwszy od pomysłu wraz z konkretnym planem po etap prototypu,

• C: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu – Edukacja” – konkurencja odnosząca się do inicjatyw poświęconych kształceniu i nauce. W tej konkurencji można zgłaszać zarówno projekty ukończone, jak i inicjatywy, które osiągnęły minimalny poziom zaawansowania.

Zgłoszenia można będzie składać od 6 grudnia do 31 stycznia do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Wszyscy zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną:

  • 30 000 EUR dla zwycięzców konkursu New European Bauhaus Champions (Kompleks A) i New European Bauhaus Education Champions (Kompleks C),
  • 15 000 EUR dla zwycięzców konkursu New European Bauhaus Rising Stars (ścieżka B).

Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do Brukseli do udziału w ceremonii wręczenia nagród i skorzystają z pakietu komunikacyjnego dostarczonego przez Komisję w celu wsparcia promocji ich projektu.

Ważne informacje:

Strona Komisji Europejskiej o New European Bauhaus Prizes 2023

Przewodnik dla kandydatów w języku polskim

Pytania i odpowiedzi