null

Naukowcy doradzą Komisji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zespół został powołany w oparciu o mandat państw członkowskich UE. Przewodniczyć mu będzie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von Leyen, a współprzewodniczyć unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Przewodnicząca Ursula von Leyen powiedziała: - Koronawirus szybko zmienia nasze życie i nasze społeczeństwa. Wszystkie rządy muszą codziennie podejmować świadome i właściwe decyzje dla obywateli Europy. Dlatego też wiedza naukowa i rzetelne porady są teraz cenniejsze niż kiedykolwiek. Jestem wdzięczna wszystkim wybitnym ekspertom uczestniczącym w panelu za dzielenie się wiedzą w służbie społecznej.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: - Razem z naszymi specjalistami w dziedzinie zdrowia publicznego, lekarze, epidemiolodzy i wirusolodzy znajdują na pierwszym froncie walki z epidemią COVID-19. Czas i nauka mają znaczenie, jeśli chcemy wygrać tę walkę. Zespół ten odegra ważną rolę w unijnej reakcji medycznej na pandemię. Jego prace będą uzupełniać i bazować na pracach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Panel będzie doradzał Komisji w następujących kwestiach:

  • sformułowania środków reagowania, które mają być skierowane do wszystkich państw członkowskich, zgodnie z różnymi etapami epidemii w całej UE i z uwzględnieniem sytuacji poszczególnych państw członkowskich;
  • identyfikacji i łagodzenia istotnych braków, niespójności lub niedostosowań w działaniach, które już zostały lub zostaną podjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i zarządzania nim, w tym w zakresie zarządzania i leczenia klinicznego oraz w celu przezwyciężenia jego skutków;
  • określenia priorytetów w zakresie opieki zdrowotnej, ochrony ludności i innych zasobów, jak również środków wsparcia, które zostaną zorganizowane lub będą koordynowane na szczeblu UE;
  • następnie, przygotowania zaleceń w zakresie środków politycznych mających na celu zaradzenie długoterminowym skutkom epidemii COVID-19 i ich łagodzenie.

W skład zespołu wchodzi siedmiu członków z sześciu państw członkowskich, którzy będą działać we własnym imieniu i niezależnie. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejska Agencja Leków (EMA) i Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) będą uczestniczyć w charakterze obserwatorów.

Członkowie będą obradować co najmniej dwa razy w tygodniu poprzez wideokonferencje, w oparciu o pytania przedstawione przez Komisję lub z własnej inicjatywy.

Pierwsze oficjalne posiedzenie tego panelu odbędzie się w środę 18 marca. Komisja opublikuje agendę i dokumenty na stronie internetowej panelu, w celu zapewnienia przejrzystej i skoordynowanej komunikacji dotyczącej reakcji UE na rozprzestrzenianie się epidemii.

Źródło: Komisja Europejska