null

Nabór dedykowany Ukrainie - wsparcie dla osób przesiedlonych oraz ukraińskiego sektora kultury i kreatywnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Flaga Ukrainy, w przestrzeni pomiędzy kolorem niebieskim i żółtym kontury ludzi trzymających się za ręce
źródło: Pixabay

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dedykowane Ukrainie:

„Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors”

Kreatywna Europa w 2023 roku wesprze ukraińskich artystów, operatorów i organizacje kreatywne. Celem są też działania mające za zadanie ochronę lub ratowanie kulturowego dziedzictwa Ukrainy.

Wsparcie otrzymają trzy projekty o następującym profilu:

  •  cel 1.a: wspieranie ukraińskich artystów oraz organizacji kulturalnych – wsparcie dla tworzenia i prezentowania twórczości. Propozycja będzie dotyczyć finansowania dużej liczby małych projektów poprzez kaskadowe dotacje
  •  cel 1.b: pomoc poprzez kulturę Ukraińcom wysiedlonym przez wojnę, w szczególności dzieciom, w Ukrainie lub w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – ułatwianie dostępu do kultury i/lub wzajemnej integracji z nowymi społecznościami poprzez kulturę.
  •  cel 2.a: powojenne odtworzenie ukraińskich sektorów kultury
  •  cel 2.b: przygotowanie i szkolenie ukraińskich specjalistów ds. dziedzictwa kulturowego

Wnioski muszą być składane przez konsorcjum składające się z co najmniej dwóch wnioskodawców:

  • co najmniej jedna organizacja konsorcjum ma siedzibę w Ukrainie
  • co najmniej jedna organizacja konsorcjum ma siedzibę w innym kraju uczestniczącym w programie Kreatywna Europa

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej - https://tiny.pl/wth9h

Termin składania wniosków: 29 listopada 2022 r. godz. 17:00