null

Muzeum Warszawskiej Pragi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 35 882 472,42 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 12 123 380,04 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Okres realizacji: lata 2007 - 2014
Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa

Opis projektu:

21 października 2010 r. - w tymczasowym biurze Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Ząbkowskiej, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisali umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszą placówką muzealną na prawym brzegu Wisły przy ul. Targowej 50/52, zlokalizowaną w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, z unikatowym zespołem modlitewni (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy). Obiekty objęte projektem mają wyjątkowe znaczenie i są unikalne w skali kraju. W obiektach przy ul. Targowej znajdował się dawny żydowski dom modlitwy, na ścianach sal modlitw zachowały się fragmenty malowideł przedstawiające Żydów modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlejem. Sale modlitewni wraz z zachowanymi polichromiami są zabytkiem unikatowym w skali Warszawy i województwa mazowieckiego. Zachowana modlitewnia ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Muzeum Warszawskiej Pragi. Jest cennym źródłem do badania kolorystyki malowideł w warszawskich domach modlitwy, znanych wyłącznie z czarno-białych fotografii. Jest także jednym ze świadectw wielokulturowości dzielnicy. Już w tej chwili jest jednym ze stałych punktów tras wycieczek realizowanych szlakiem judaików. Bogactwo dziedzictwa kulturowego tego terenu, zachowana ciągłość osadnicza, elementy folkloru miejskiego, a także świadomość własnej tożsamości, którą można zaobserwować wśród współczesnych mieszkańców Pragi, pewna egzotyczność i odrębność terenu, są punktem wyjścia do szeroko zakrojonych badań i dokumentacji. Wszystkie te cechy stanowią o rosnącej wciąż atrakcyjności turystycznej prawobrzeżnej Warszawy, którą funkcjonujące tu muzeum ma szansę jeszcze podnieść. Ta wielokulturowość znajdzie szczególne uwypuklenie w ekspozycji stałej Muzeum.

Przedmiotem projektu był remont i renowacja zespołu zabytkowych kamienic praskich, położonych w Warszawie przy ulicy Targowej 50/52, wraz z ich otoczeniem oraz ich adaptacja na cele Muzeum Warszawskiej Pragi jako Oddziału Muzeum Warszawy, nad którym nadzór sprawuje Urząd m.st. Warszawy. Zakres przedmiotu projektu obejmował:

  1. Remont i adaptację na cele muzealne trzech kamienic frontowych i oficyny w podwórzu (kamienica Rothblitha 1818-1819, kamienica Sokołowskiego 1872-1873, kamienica Rothblitha 1829-1830)
  2. Renowację zabytkowego podwórka
  3. Wzniesienie nowego budynku o funkcjach administracyjno-edukacyjnych.

Realizacja tego projektu koresponduje z rozpoczętym procesem rewitalizacji tego rejonu, podjętym w ramach funduszy unijnych.

Adresaci działań muzeum to mieszkańcy zarówno prawobrzeżnej Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia), jak i całego miasta, którego częścią dziedzictwa jest strona praska, środowiska lokalne, które potrzebę istnienia placówki podnoszą od lat; środowiska twórcze działające na prawym brzegu Wisły, turyści odwiedzający miasto, środowiska żydowskie, rodzime i emigracyjne, odwiedzające miasto, placówki edukacyjne na terenie miasta (szkoły wszystkich poziomów), środowiska naukowe miasta i kraju (przede wszystkim varsavianiści).

Muzeum Warszawskiej Pragi jest oddziałem Muzeum Warszawy.

Pas Projekt Archi Studio. Wizualizacja Muzeum Warszawskiej Pragi
Zobacz galerię (12 zdjęć)
Pas Projekt Archi Studio. Wizualizacja Muzeum Warszawskiej Pragi
Prace remontowe
Prace remontowe
Prace archeologiczne na podwórku
Prace archeologiczne
Tablica informacyjna Muzeum Warszawskiej Pragi od strony ulicy Kępnej
Tablica informacyjna Muzeum Warszawskiej Pragi od strony ulicy Targowej
Baner promocyjny Muzeum Warszawskiej Pragi

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.