null

Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 25.10.2021 r. zostały opublikowane wyniki pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z ww. wynikami poniższy wniosek o dofinansowanie złożony przez m.st Warszawa otrzymał dofinansowanie w kwocie zgodnej z wnioskowaną:
 

Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie: wnioskowana kwota 114.000.000,00 zł, wartość projektu 120.000.000,00 zł - zadanie planowane do realizacji przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Miasto stołeczne Warszawa otrzymało 149 000 000 zł.