null

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Planowany projekt zakłada współfinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2007 - 2013

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 331 905 214,71 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 210 370 104,82 zł
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
Okres realizacji: 29.05.2008 – 30.05.2014
Jednostka realizująca projekt: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Opis projektu:

Projekt został wpisany na Listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej o długości ok. 3 km w ciągu ulic Targowej i Al. Zielenieckiej od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona oraz zakup taboru tramwajowego dla linii obsługujących Stadion Narodowy. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz zapewnienie płynności ruchu w rejonie bezpośredniego otoczenia Stadionu Narodowego.

W ramach projektu przewiduje się wymianę torowiska na nowoczesne o podwyższonej trwałości oraz modernizację węzłów rozjazdowych Dworzec Wileński, Kijowska, Al. Zieleniecka, przebudowę pętli tramwajowej Al. Zielenieckiej w celu poprawy obsługi Stadionu Narodowego oraz integracji różnych systemów transportu miejskiego (tramwaj - metro - kolej), modernizację sieci trakcyjnej na całej trasie, modernizację urządzeń podstacji trakcyjnych, modernizację sterowania ruchem poprzez wprowadzenie priorytetów dla tramwajów oraz przebudowę przystanków z instalacją elektronicznego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Projekt przyczyni się do zwiększenia prędkości komunikacyjnej, skrócenia czasu podróży pasażerów o ok. 10% oraz poprawy komfortu podróżowania (tabor niskopodłogowy, poszerzone, podniesione i wydłużone przystanki, elektroniczny system informacji pasażerskiej z aktualizacją danych o odjazdach i utrudnieniach on-line).

Projekt składa się z 4 etapów:
ETAP I: ul. Targowa (od al. Solidarności do ul. Kijowskiej) - realizacja w roku 2009
ETAP II: Al. Zieleniecka - realizacja w roku 2010
ETAP III: ul Targowa (od ul. Kijowskiej do al. Zielenieckiej) - realizacja w roku 2011
ETAP IV: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sterowania ruchem drogowym oraz budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – realizacja w roku 2011.
Tabor: zamówienie w roku 2009, dostawy od roku 2010 do końca kwietnia 2012.

 


Umowa o dofinansowanie projektu "Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych" została podpisana w Warszawie w dniu 15 listopada 2011 r. pomiędzy Tramwajami Warszawskim Spółką z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Pana Krzysztofa Karosa i Członka Zarządu - Pana Wojciecha Pęsika a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowanym przez Panią Annę Siejdę - Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.