null

Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Tytuł projektu: Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

Wartość projektu: 10 375 840,11 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 677 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 947 227,80 zł

Beneficjent: Muzeum Warszawy

Okres realizacji projektu: 20.11.2018 - 29.01.2021

Przedmiotem projektu była realizacja inwestycji obejmującej wykonanie kompleksowej modernizacji Muzeum Woli – Oddziału Muzeum Warszawy, zlokalizowanego w pałacyku przy ulicy Srebrnej 12.

Celem projektu było zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych Muzeum. Projekt obejmował inwestycje w infrastrukturę trwałą, wyposażenie obiektu służące działalności kulturalnej, zachowaniu dziedzictwa i zwiększeniu dostępności do zasobów Muzeum Woli – Oddziału Muzeum Warszawy. Realizacja projektu zwiększyła powierzchnię udostępnianą dla zwiedzających oraz atrakcyjność oferty kulturalnej w Warszawie.

Efektem zrealizowanego projektu było również usunięcie barier architektonicznych i udostępnienie obiektu i oferty kulturalnej osobom o różnych formach niepełnosprawności.

Prace modernizacyjne i renowacyjne, przyczyniły się do zahamowania procesu degradacji obiektu zabytkowego, do zmiany jakościowej w odbiorze kultury, do wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. Nadane obiektowi zostały nowe funkcje (nowa powierzchnia wystawiennicza, nowe formy prezentacji oferty kulturalnej Muzeum, kawiarnia i sklep z pamiątkami) oraz utrwalenie jego historycznych i artystycznych walorów, pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego Warszawy dla przyszłych pokoleń.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28.04.2017 r.