null

Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pomocna dłoń, wsparcie seniora.
Autor: Sz. Łaszewski

Wartość całkowita projektu: 1 061 484,00 PLN

Wkład własny: 82 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 978 684,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 1.03.2021-28.02.2023

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Centrum Aktywności Międzypokoleniowej pn. Nowolipie

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Q Rozwojowi

Projekt realizowany jest we współpracy z:

  • Centrum Usług społecznych „Społeczna Warszawa”,
  • Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego,
  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Opis projektu

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Projekt ma na celu poprawę sytuacji życiowej seniorów poprzez wsparcie ich w codziennym funkcjonowaniu m.in. wsparcie osób samotnych, chorych lub mających problemy z poruszaniem się. Seniorzy mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy w codziennych czynnościach tj. zakupy, pomoc
w załatwieniu codziennych spraw, wspólne spacery, towarzyszenie w wydarzeniach kulturalnych.
Wolontariusze w projekcie to osoby z bliskiego sąsiedztwa, znające najbliższe otoczenie, często współpracujące z CAM „Nowolipie”. 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkańców Warszawy, przede wszystkim mieszkańców warszawskiego osiedla Muranów, którzy z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Główne działania w projekcie:

  • indywidualna i kompleksowa ścieżki wsparcia uczestnika,
  • usługi opiekuńcze,
  • sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Kontakt w sprawie projektu:

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”

ul. Nowolipie 25B, pokój 2.20, 01-002 Warszawa

tel. +48 22 838-34-96 wew. 24

e-mail: pawel.zurek@camnowolipie.pl

Logo Fundusze europejskie, logo Mazowsze - serce Polski, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny