null

MECOG-CE Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Interreg Europa Środkowa z flagą Unii Europejskiej

Międzynarodowy projekt pn.: MECOG-CE Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe uzyskał dofinansowanie z unijnego programu Interreg Europa Środkowa.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Tytuł projektu: MECOG-CE Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe (MECOG-CE: Wzmocnienie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej)

Źródło dofinansowania: Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027
Lider: Statutární město Brno (Miasto Brno; Czechy)
Partnerzy: 

9 partnerów projektu z następujących krajów:

 • Polska (Miasto Stołeczne Warszawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Czechy (Miasto Brno, Miasto Ostrawa, Uniwersytet Karola w Pradze)
 • Niemcy (Stowarzyszenie Regionu Stuttgartu, J.S.P.D. Berlin Brandenburg)
 • Węgry (Metropolitan Research Institute – MRI w Budapeszcie)
 • Włochy (Miasto Metropolitalne Turyn)

oraz 6 partnerów stowarzyszonych

 • Unia Metropolii Polskich
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM)
 • METREX
 • Eurocities
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czech
 • Miasto metropolitalne Mediolan

Jednostka realizująca w ramach m.st. Warszawy: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 1 647 100,00​ €
Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 154 100,00​ €
Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 80%
Okres realizacji: 01.04.2023 - 31.03.2026

Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy i zarządzania w obszarach metropolitalnych w celu zwiększenia zdolności do zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Spodziewane efekty i korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Pozyskanie dodatkowej wiedzy eksperckiej w zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Europie Środkowej.
 • Weryfikacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi.
 • Promocja metropolii warszawskiej na forum międzynarodowym jako lidera metropolii i aktywnego podmiotu w środowisku europejskim.
 • Opracowanie Strategii i Planu wdrażania instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie warszawskim obszarem metropolitalnym a także projektów dokumentów statutowych i analiz prawnych.

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/mecog-ce/

Zdjęcie przedstawia grupę osób z różnych państw, którzy realizują wspólnie projekt MECOG
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Informacje ogólne o projekcie MECOG-CE

Załączniki: