null

Lepszy start na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Lepszy start na Ursynowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 749 841,90 PLN

Wkład własny: 53 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 696 541,90PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2  Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja United  Way Polska

Opis projektu:

Cel główny projektu: Indywidualne i kompleksowe wsparcie 60 osób  w wieku 6-18 lat z obszaru Służewca, pogranicza dzielnic Ursynów i Mokotów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczegółności mieszkańców nowo powstałego osiedla socjalnego przy ul. Kłobuckiej do 31.08.2019 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 6-18 lat z pogranicza Dzielnic Ursynów  oraz Mokotów m.st. Warszawy, z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych.

Załączniki: