null

Kto zostanie nowym Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich umożliwia obywatelom uzyskanie zadośćuczynienia za nieprawidłowości w instytucjach UE.  

Na początku każdej swojej kadencji, Parlament Europejski wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich na następne pięć lat.

Pięcioro kandydatów ubiegających się o to stanowisko ogłoszono 23 października podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Są to (w porządku alfabetycznym):

  • Giuseppe Fortunato, obecny rzecznik praw obywatelskich włoskiego regionu Kampania
  • Julia Laffranque z Estonii, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • Nils Muižnieks z Łotwy, były komisarz Rady Europy ds. praw człowieka
  • Emily O’Reilly, obecna Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich i była Krajowa Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii
  • Cecilia Wikström, była posłanka do Parlamentu Europejskiego ze Szwecji

Procedura wyboru

Aby móc ubiegać się o to stanowisko, kandydaci musieli udowodnić, że posiadają kompetencje i doświadczenie niezbędne do sprawowania urzędu oraz uzyskać poparcie co najmniej 40 posłów do PE z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Kandydaci zaprezentują swoje priorytety 3 grudnia podczas publicznego wysłuchania przed parlamentarną Komisją Petycji.

Parlament planuje wybrać Rzecznika poprzez tajne głosowanie podczas grudniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Harmonogram 

  • 30 sierpnia 2019 r.: publikacja zaproszenia do zgłaszania kandydatur w Dzienniku Urzędowym. 
  • 30 września 2019 r.: ostateczny termin zgłaszania kandydatur. 
  • 23 października 2019 r.: przewodniczący PE na posiedzeniu plenarnym ogłosił listę dopuszczonych kandydatów. 
  • 3 grudnia 2019 r.: publiczne wysłuchania kandydatów przez Komisję Petycji. 
  • Między 16 a 19 grudnia 2019 r .: głosowanie podczas sesji plenarnej Parlamentu w Strasburgu. 

O Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi składane przez obywateli, osoby mieszkające w UE i organizacje z siedzibą w UE dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub innych organów UE. Niewłaściwe administrowanie to np. nieuczciwe postępowanie, dyskryminacja, niepotrzebne opóźnienia czy nieprawidłowe procedury.

Biuro rzecznika może również wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy. Co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z przeprowadzonych dochodzeń.

Źródło: Parlament Europejski