null

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Flaga Unii Europejskiej

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie o Unii Europejskiej!

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy w zakresie integracji europejskiej, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, rozpowszechnianie zrozumienia i poszanowania podstawowych wartości na jakich opiera się Unia Europejska.

Konkurs dzieli się na 3 etapy:

  • szkolny - uczniowie wykonują prace na jeden z tematów podanych przez Organizatora na stronie konkursu;
  • okręgowy - uczniowie rozwiązują test przygotowany przez Organizatora (odbywa się jednocześnie we wszytskich szkołach, które przystąpią do Konkursu);
  • wojewódzki - uczniowie rozwiązują test z zakresu tzw. programu stałego i programu zmiennego (odbywa się w VIII Liecum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie).

Szkoła, która chce wziąć udział w Konkursie musi wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora do 7 listopada 2021 r.

Organizator Konkursu złożył wniosek o umieszczenie Konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w wykazie konkursów honorowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Co to oznacza? Laureaci i finaliści mogliby uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej jest organizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na temat Konkursu, m.im. regulamin konkursu, tematy prac, zakres programu stałego i zmiennego oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://www.wladyslaw.edu.pl/accordion-1/656-konkurs.

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Patronat naukowy: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Organizator: VIII LO im. Władysława IV. Patronat honorowy: Komisja Europejska.

 

Załączniki

  1. Regulamin konkursu
  2. Ulotka informacyja

Załączniki: