null

Ponadnarodowy konkurs dotyczący łagodzenia społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 24 kwietnia można składać wnioski w konkursie dotyczącym łagodzenia społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę, ogłoszonym przez Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych.

żółto-niebieskie serca a na jego tle splecione dwie ręce - symbol wsparcia dla Ukrainy
 

 

 

Zwycięskie projekty powinny przyczynić się do:

  • Integracji i społecznego włączenia osób uchodzących z Ukrainy. Projekty pod tym celem powinny mieć na celu zaproponowanie wielowarstwowego podejścia do integracji uchodźców w krajach przyjmujących UE, w tym dostosowanych rozwiązań w obszarach takich jak zatrudnienie, umiejętności, mieszkalnictwo oraz dostęp do usług społecznych i opieki zdrowotnej.

  • Łagodzenia skutków kryzysu dla społeczeństw państw członkowskich i służb publicznych. Projekty powinny umożliwić opracowanie innowacyjnych modeli radzenia sobie z szerszymi wyzwaniami, takimi jak walka z ubóstwem energetycznym, łagodzenie kryzysu siły nabywczej oraz rozwijanie bardziej inkluzywnych usług społecznych.

Kto może aplikować o środki?

Konsorcjum musi składać się z aplikanta (koordynatora) oraz co najmniej jednego współaplikanta. Członkowie konsorcjum muszą reprezentować co najmniej dwa różne państwa członkowskie UE.
O środki mogą aplikować:

  • Organizacje pozarządowe i non-profit (np. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne itp.).

  • Władze krajowe, lokalne i regionalne.

  • Jednostki publiczne (np. agencje, organizacje, ośrodki itp.).

  • Instytucje badawcze i edukacyjne.

  • Prywatne firmy (w tym dostawcy usług doradczych i usługowych).

  • Osoby fizyczne nie mogą być aplikantami, współaplikantami ani powiązanymi partnerami.

  • Organizacje międzynarodowe i sieci o zasięgu UE mogą uczestniczyć w projekcie wyłącznie jako powiązani partnerzy.

Przewidywany czas trwania projektu to okres 12-18 miesięcy.

Budżet konkursu stanowi 22 mln euro, zaś orientacyjna kwota grantu wynosi od 200 000 euro do 700 000 euro.

Więcej informacji na stronie – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego