null

Konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu ekonomii społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Osoby przy stanowiskach pracy
Autor: m.st. Warszawa

W najbliższym czasie zainteresowane podmioty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie działań m.in. na rzecz tworzenia miejsc dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem.

Konkurs skierowany jest do akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wnisoki mogą składać także ośrodki bez akredytacji, lecz konieczne jest jej uzyskanie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej. Projekty muszą być realizowane na obszarze jednego z wybranych subregionów: żyrardowskiego, warszawsko-wschodniego, warszawsko-zachodniego, siedleckiego lub na terenie m.st. Warszawy. Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na realizację działań z zakresu ekonomii społecznej to ponad 3,5 mln złotych.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system MEWA 2.0. w terminie od 22 października (piątek) do 15 listopada (poniedziałek) 2021 roku.

Konkurs jest organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, typ projektu: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://tiny.pl/9rsdx.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego