null

Konkurs na dofinansowanie edukacji przedszkolnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzieci siedzą na ławeczkach w przedszkolu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na dofinansowanie, którego założeniem jest wzrost liczby miejsc w przedszkolach, podwyższenie jakości usług przedszkolnych oraz wsparcie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Ogłaszenie o naborze RPO WM 2014-2020 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna - RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki prowadzące punkty przedszkolne. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego, które będą odpowiadały na potrzeby i wymagania dzieci z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie istniejących już placówek do spełniania potrzeb tych dzieci;
  • przygotowanie i organizacje zajęć dodatkowych dla dzieci zmagających się z problemami w nauce;
  • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
  • poszerzenie kompetencji i wiedzy nauczycieli.

Łączna wartość budżetu konkursu wynosi ponad 5,7 mln złotych, zaś maksymalny poziom dofinansowania jaki może otrzymać projekt wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: 14.06.2021 – 14.07.2021

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronach:

  1. https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/fundusze-europejskie-na-wsparcie-przedszkoli-na-dodatkowe-zajecia-edukacyjne-oraz-na-pomoc-dzieciom-z-niepelnosprawnosciami/?fbclid=IwAR2l33rgx0y18PyXpHHPZrIPQ5b9FQao7FmS_KzfrZVxCKz3yHfL7kmvU6g 
  2. https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-4-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna-rpma-10-01-04-ip-01-14-099-21/