null

Startuje konkurs na rzecz rozwoju ekologicznego transportu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 26 marca jednostki samorządu terytorialnego oraz organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego, a także rozbudowę infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych oraz punkty tankowania paliwami alternatywnymi.

W ramach jakiego działania odbywa się konkurs?

Konkurs odbywa się w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektów: „Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego

Jaka jest kwota przewidziana do dofinansowania?

Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 52 mln zł.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Projekty mogą obejmować:

  • zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego;
  • rozbudowę infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych (dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego);
  • rozbudowę infrastruktury o punkty tankowania paliwami alternatywnymi m.in. CNG, LPG/LNG, biomasa (wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego).

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać do 26.03.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. 

Gdzie znajduje się więcej informacji na temat konkursu?

Szczegóły znajdują się na stronie naboru