null

Konferencja na temat przyszłości Europy: obywatele powinni mieć swój głos w sprawie reformy UE

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Po debacie z przewodniczącym Rady Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen w środę rano, Parlament będzie głosował w południe nad rezolucją przedstawiającą własne propozycje na nadchodzącą konferencję w sprawie przyszłości Europy.

 

Posłowie chcą, aby głosy obywateli znalazły się w centrum szerokich dyskusji na temat sposobów radzenia sobie z wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, których nie przewidziano podczas powstawania traktatu lizbońskiego. Konferencja powinna rozpocząć się w 2020 roku i trwać dwa lata.

 

W projekcie rezolucji podkreśla się, że obywatele wszystkich środowisk, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowane strony na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym powinni być zaangażowani w ustalanie priorytetów UE zgodnie z oczekiwaniami obywateli w ramach oddolnego, przejrzystego, integracyjnego, partycypacyjnego i zrównoważonego podejścia. Konferencja mogłaby doprowadzić do przeglądu traktatu i ustanowienia stałego mechanizmu udziału obywateli.

 

Parlament, Rada i Komisja objąć zaangażowany patronat, aby zapewnić odpowiednie zaangażowanie i monitorowanie wyników konferencji.

 

Debata: środa, 15 stycznia

Głosowanie: środa, 15 stycznia

Źródło: Parlament Europejski